LET OP!

Dit artikel is bedoeld voor ondernemers die niet zijn aangesloten bij een Yuki partner en zelf de boekhouding in Yuki willen voeren.


In de volgende secties wordt verwezen naar artikelen en video’s die je kunnen helpen bij het gebruik van Yuki:

 • Mijn domein
 • Rekeningschema
 • Documenten aanleveren
 • Documenten verwerken
 • Banktransacties verwerken
 • Aandachtspunten
 • Financiële monitor
 • Features.

Mijn domein

 • Administratieprofiel
  Nadat er een domein is aangemaakt is het belangrijk allerlei informatie vast te leggen over het bedrijf (of de bedrijven) waarvan je in dit domein de boekhouding gaat voeren. Tevens leg je hier een aantal zaken vast over de boekhouding zelf: vanaf wanneer die in Yuki gevoerd wordt, zaken over btw etc.
 • Gebruikers

Rekeningschema

Yuki werkt met een semi-vast rekeningschema. Dat wil zeggen dat de indeling van het schema vast is. Daarbinnen heb je echter de mogelijkheid om een verfijning aan te brengen door een grootboekrekening te:

 • activeren/deactiveren
 • dupliceren
 • instellen.


Hoe je dit precies doet, vind je terug in artikel Rekeningschema (grootboekrekeningen) instellen.


Documenten aanleveren

Er zijn verschillende manieren om documenten (inkoop-, verkoopfacturen en overige financiële documenten) aan te leveren. Bekijk de video Yuki Aanleveren over de meest gebruikte manieren.


Documenten verwerken

De stappen die je moet doorlopen om een inkoopfactuur te verwerken, worden beschreven in artikel Inkoopfactuur boeken.

De stappen die je moet doorlopen om een verkoopfactuur te verwerken, worden beschreven in artikel Verkoopfactuur boeken.


Banktransacties verwerken

De verschillende opties die beschikbaar zijn voor het verwerken van banktransacties vind je in artikel Banktransacties handmatig verwerken.


Aandachtspunten

Yuki houdt voortdurend in de gaten of de boekhouding en administratie volledig en up-to-date is. Wanneer facturen ontbreken of de aanlevering van de bank extra aandacht vereist, wordt dat bij de aandachtspunten weergegeven. Ook bepaalde aangeleverde zaken die niet zijn verwerkt, worden aan deze aandachtspunten toegevoegd. In de video Yuki Aandachtspunten en artikel Aandachtspunten in administratie worden de aandachtspunten uitgebreid uitgelegd.


Financiele monitor

In de financiële monitor zie je de belangrijkste indicatoren (kengetallen) van je bedrijf, grafisch in beeld gebracht. Bekijk de ontwikkeling van je omzet, marge en resultaat, banksaldo, kasbalans, ouderdom van openstaande klanten en leveranciers, maar ook wat complexere KPI's (Kritieke Prestatie Indicator) zoals werkkapitaal, solvabiliteit en rentabiliteit.


In de video Yuki Financiële monitor en artikel Financiele monitor wordt meer verteld over de financiële monitor. 


Features

In een aantal korte video's wordt uitgelegd hoe in Yuki de belangrijkste features voor ondernemers werken.

Bekijk snel de onderstaande video's en leer meer!