Overzicht van alle werknemers en de relevante documenten zoals hun salarisstroken, declaraties en verzuimregistratie.


Personeel is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.


Het feature Yuki WKR is geïntegreerd in de Personeel functionaliteit.


Yuki WKR is alleen beschikbaar in je domein wanneer de accountant dit feature heeft toegevoegd aan het contract van het domein 


Met Yuki WKR worden werkkosten (kostensoort en btw-percentage) tijdens het verwerken van de boekhouding automatisch in de WKR tool meegenomen en aan de hand van een duidelijk tussentijds rapport (samenvatting) weergegeven. De samenvatting van het rapport geeft een overzicht van o.a. de vrije ruimte en loonsom. 


VOOR DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER DEFUNCTIONALITEIT ZIE FAQ PERSONEEL!


Klik in de navigatiebalk op het icoon Personeel en het startscherm van Personeel wordt geopend: In dit startscherm zie je een vervolgmenu met de belangrijkste functies van Personeel.   


Overzicht


Werknemers

In dit overzicht vind je alle werknemers die in één of meer administraties zijn aangemaakt.


Verzuim

Dit overzicht toont alle (totale) verzuim van alle werknemers in één of meer administraties in een domein. Wanneer er bij de werknemer een manager is vastgelegd kan vanuit dit overzicht elke verzuimregistratie door de manager worden goed- of afgekeurd.


Personeelsdossiers (alleen beschikbaar voor gebruiker met de rol 'Directie' of 'HRM') 

In de personeelsdossiers zijn alle documenten die zijn aangeleverd van en over werknemers opgeborgen. Alle salarisstroken, declaraties, HR documenten en beoordelingen zijn per tabblad geordend.


Rekening courant (alleen beschikbaar voor gebruiker met de rol 'Directie' of 'HRM') 

Alle verwerkte documenten die in Yuki in rekening-courant zijn geboekt op grootboekrekening 'RC personeel' of 'RC [naam bestuurder]'.


Salarisstroken (indien Nmbrs service of Loket service is geactiveerd, alleen beschikbaar voor een gebruiker met de rol 'Directie' of 'HRM')

Met deze functie kun je meerdere salarisstroken in één keer per e-mail versturen naar je werknemer(s). 


Werkkostenregeling (alleen beschikbaar voor accountant en gebruiker met de rol 'Directie')

Sinds 1 januari 2015 is de WKR voor alle werkgevers verplicht. Binnen deze regeling kun je maximaal 1,2% van je totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers. Yuki heeft voor deze regeling een WKR tool ontwikkeld. De WKR rapportage wordt als een PDF in het archief van Yuki bewaard.


Acties


Etiketten

Van alle relaties, dus ook werknemers, die je in Yuki hebt vastgelegd kun je etiketten afdrukken.


Onkostendeclaratie

Yuki heeft een elektronisch formulier ontwikkeld waarin je als gebruiker zelf alle kleine onkosten die je privé hebt betaald kunt invullen en declareren. 


Nmbrs service (indien geactiveerd alleen beschikbaar voor accountant)

Nmbrs® is geïntegreerd met Yuki. Door de koppeling met Nmbrs® is het mogelijk de loonstroken, journaalposten, loonaangiftes en jaaropgaven uit Nmbrs® te halen en deze automatisch in Yuki te plaatsen. 


Loket Rest service (indien geactiveerd alleen beschikbaar voor accountant)

Loket is geïntegreerd met Yuki. Door de koppeling met Loket is het mogelijk de loonstroken, journaalposten en loonaangiften uit Loket te halen en deze automatisch in Yuki te plaatsen.