Verzuim

Gewijzigd op Tue, 28 Feb 2023 om 04:02 PM

In Yuki kun je een overzicht bekijken van het (totale) verzuim van alle werknemers in één of meer administraties in een domein. Wanneer er bij de werknemer een manager is vastgelegd kan vanuit dit overzicht elke verzuimregistratie door de manager worden goed- of afgekeurd.


Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' of 'HRM' kunnen het verzuim van alle werknemers bekijken.

Alle overige gebruikers (indien werknemer) zien alleen hun eigen verzuimregistraties. Zij kunnen deze ook bekijken vanuit hun eigen relatiekaart


Alle gebruikers met een 'Backoffice' rol in het domein kunnen NIET het verzuim van alle werknemers bekijken! 


Beweeg met je muis boven het icoon Personeel in de navigatiebalk en klik vervolgens op Verzuim


Het volgende scherm wordt geopend:Om een nieuwe verzuimregistratie aan te maken klik je op de knop Nieuwe verzuimregistratie.


In dit overzicht kun je (bovenin je scherm van links naar rechts) gebruik maken van een aantal filters:

 • Type verzuimregistratie:
  • Verzuim
  • Balans vakantiedagen
  • Balans vakantiedagen <> 0
  • Vakantie
  • Ziek
  • Dokter/tandarts bezoeken
  • Thuis werken
  • Zwangerschapsverlof
  • Opbouw/correctie vakantiesaldo
  • Overig verzuim (bijvoorbeeld buitengewoon verlof bij huwelijk of overlijden).
 • Jaar: weergave van een type verzuimregistratie in een specifiek jaar
 • Status: dit filter is alleen bruikbaar wanneer er op de relatiekaart van de werknemer (tabblad 'Werknemer') een manager is ingevoerd.
  Is er geen manager bij de werknemer ingevoerd dan krijgen alle verzuimregistraties direct de status 'Goedgekeurd'.
  • Alles
  • Open: alle verzuimregistraties die nog door een manager goedgekeurd moeten worden
  • Door mij goed te keuren: alle verzuimregistraties die nog door jezelf (als manager) goedgekeurd moeten worden.
 • Afdeling: dit filter is alleen beschikbaar wanneer er op de relatiekaart van de werknemer (tabblad 'Persoon') een afdeling is vastgelegd.


Daarnaast kunnen de gegevens in het overzicht worden gegroepeerd op:

 • Actieve werknemers
 • Alle werknemers
 • Type (verzuimregistratie).


Je kunt het verzuim van werknemers bekijken van een bepaalde administratie of van alle administraties in het domein. 


Alle kolommen, behalve de kolom 'Aantal', kunnen oplopend of aflopend worden gesorteerd.


Verzuimregistratie (door manager) goed- of afkeuren

Wanneer er bij de werknemer een manager is vastgelegd kan vanuit dit overzicht elke verzuimregistratie door de manager worden goed- of afgekeurd.

Is er geen manager bij de werknemer ingevoerd dan krijgen alle verzuimregistraties direct de status 'Goedgekeurd'.


Filter het verzuim van de werknemers op status Door mij goed te keuren.Klik op het aantal om de goed te keuren verzuimregistraties van een werknemer te openen.Klik in het nu geopende scherm vervolgens op voor de desbetreffende verzuimregistratie.Klik op de knop Goedkeuren of Afkeuren om de verzuimregistratie van de werknemer respectievelijk goed of af te keuren.


TIP!

De goed te keuren verzuimregistraties staan ook als door jou uit te voeren taken in je agenda in Yuki.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren