Een webservice bevat één of meerdere methodes voor de uitwisseling van informatie met applicaties/diensten van externe partijen. Je kunt hierbij o.a. denken aan financiële gegevens, aanleveren van gegevens van verkoopfacturen en het benaderen van en uploaden naar het Yuki archief. De WebserviceAccessKey (webservice API-sleutel) wordt gebruikt om webservice toegang te verlenen op portaal-,  domein- of administratieniveau. 


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Directie' kan d.m.v. de webservice API-sleutel de (toegangs)rechten tot webservices in het domein en/of de administratie(s) instellen


TIP!

Elk domein heeft standaard 1000 calls per dag beschikbaar voor de webservices. Indien het aantal calls per dag hoger is dan dit aantal moet de accountant via de Yuki Store in het domein het feature Yuki Webservice (vanaf 1000 tot maximaal 5000 calls per dag) of Yuki Webservice Plus (vanaf 5000 tot maximaal 10.000 calls per dag) activeren.

In een bundle pricing domein moet één van beide features als accountant feature aan het contract van het domein worden toegevoegd.


De (toegangs)rechten tot webservices in een domein of administratie zijn leidend en 'overrulen' dus de (toegangs)rechten tot webservices zoals deze zijn ingesteld op portaalniveau.


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de instellingen van de webservices zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.


De toegangscode (webservice API-key) kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden gegenereerd:

 • Klik boven de navigatiebalk op het icoon Wissel domein en vervolgens op Mijn domein. Klik op de naam van de administratie. Klik in het nu geopende scherm op Webservices.
 • Klik in de navigatiebalk op het icoon Start en vervolgens op de tegel Mijn domein. Klik op de naam van de administratie. Klik in het nu geopende scherm op Webservices.
 • Klik in de navigatiebalk op het icoon Instellingen en vervolgens in het nu geopende scherm op Webservices.

Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de knop + om voor het domein of de administratie de webservices te activeren en een toegangscode te genereren.


Het volgende scherm wordt geopend:Geef hier aan of je een webservice API-sleutel wilt genereren voor een 'Domein' of een 'Administratie' (selecteer ook de juiste administratie), selecteer tot welke webservices je (toegangs)rechten wilt verlenen (alle webservices of een selectie daarvan) en klik je op de knop Bewaren.Kopieer vervolgens de API-sleutel en/of de administratie-ID code om deze in je toepassing te gebruiken. Vertrouw je de beveiliging van de code niet meer, genereer dan een nieuwe.


Je kunt (toegangs)rechten tot de volgende webservices verlenen:

 • Backoffice (Backoffice webservice)
  • Controleren van openstaande vragen voor backoffice in administratie
  • Ophalen van backoffice workflow van administratie.
 • Btw (VAT webservice)


LET OP!

 • Bij het aanleveren van verkoopfacturen vanuit bijv. een Webshop moet de Facturatie (oude Verkoop) oftewel de bundel Small, Medium, Large of Unlimited door een gebruiker met de rol 'Directie' zijn gekozen via de Yuki Store in het domein omdat op basis van de data vanuit de koppeling de verkoopfacturen in Yuki worden gegenereerd en verwerkt. 
 • In een Minimal versie van Yuki kan het administratiekantoor/accountant in je domein via je contract het feature Sales webservice toevoegen.