De volgende offerte lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Offertekolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Papierinstellingen
  • Adresmarge (adrespositionering)
  • Thema
  • Onderwerp en tekst van mail.


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de instellingen van de offerte lay-outs zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen, klik in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen en scroll vervolgens naar Offerte lay-outs.


Om een bestaande offerte lay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende offerte lay-out

Voor het aanmaken van een nieuwe offerte lay-out klik je op de knop + Nieuwe lay-out.Hier kun je bepalen waar het adres binnen het offerteblok wordt geplaatst.


Wanneer je in één van de invoervelden klikt worden de huidige marges van het adres getoond:Bovenmarge (mm)

Dit is gerekend vanaf de bovenzijde van de pagina.


Inspringen links (mm)

Dit is gerekend vanaf de linkerzijde van de pagina.

Als je te weinig ruimte hebt gehouden tussen de bovenzijde van de pagina en de start van het offerteblok om een adresblok te plaatsen, dan wordt dit automatisch gecorrigeerd.