Nee, in het begin van de volgende maand begint de telling van het maximaal aantal facturen weer op '0'. Het overschot aan facturen van de vorige maand kan dus niet worden meegenomen.