De transacties van in- en verkoopfacturen kunnen in Yuki vanuit de grootboekkaart aan een project worden gekoppeld. 

Deze transacties kunnen zelfs worden gesplitst zodat deze aan verschillende projecten kunnen worden toegewezen.


Het rekeningschema kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden geopend:

  • Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en kik vervolgens op Rekeningschema
  • Klik in de navigatiebalk op het icoon Backoffice en vervolgens in het nu geopende scherm op Rekeningschema.


Alleen een gebruiker met de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' rol kan factuurregels aan verschillende projecten koppelen.


Open vervolgens de grootboekkaart van de desbetreffende kosten-, inkoop-  of omzetrekeningKlik achter de desbetreffende transactie op het potloodje en selecteer in het nu geopende actiemenu de optie Project aanpassen.Klik In het nu geopende scherm op het vergrootglas in het veld Project en selecteer een project om deze transactie aan een project te koppelen.Indien je het bedrag van het project aanpast en vervolgens op de knop Bevestigen klikt wordt er een tweede regel getoond waar je het restbedrag kunt toewijzen aan een ander project. Op die manier kun je een transactieregel opsplitsen en aan verschillende projecten koppelen.De splitsing van de regels wordt weer ongedaan gemaakt als de factuur opnieuw wordt verwerkt of er een andere actie op het project wordt uitgevoerd zoals het wijzigen van de grootboekrekening of het verplaatsen naar een ander jaar of maand. Zorg dus dat je eerst die acties uitvoert voordat je de transactie splitst.