Het feature Yuki Projecten biedt een extra doorsnijding en classificatie van documenten en transacties in Yuki. Tevens worden projecten gebruikt als projectadministratie of analytische administratie.


Om met kostenplaatsen en/of kostendragers te kunnen werken in Yuki maak je bijvoorbeeld gebruik van projecten om zo de kosten en/of de omzet te splitsen per werknemer, afdeling of product.

Van elk project kan er vervolgens een W&V rapportage worden opgevraagd.


Yuki Projecten is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.


VOOR DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER YUKI DOSSIERS ZIE FAQ PROJECTEN (DOSSIERS)!  


TIP!

Bij het importeren van de loonjournaalposten vanuit Nmbrs® kan er voor elke afdeling (in Nmbrs®) een project worden aangemaakt in de administratie in Yuki. Daarnaast zullen alle kosten van een afdeling in de loonjournaalpost automatisch worden toegewezen aan het desbetreffende project in Yuki. Hiervoor moet wel de Nmbrs webservice domein of administratie instelling 'Splits loonjournaalpost op per afdeling' worden geactiveerd.


Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein kan de bovengenoemde instelling activeren.


Per project kan de toegang worden bepaald zodat bijvoorbeeld een deel van de financiële administratie vrijgegeven kan worden voor één of meer gebruikers zonder dat deze gebruikers toegang hebben tot de gehele financiële administratie.


In Yuki kun je in een project als het ware een aantal gegevens verzamelen om zo een beter overzicht per onderwerp of dossier te krijgen. Elk project kan de volgende gegevens bevatten:

  • Documenten
  • Banktransacties
  • Financiële transacties
  • Taken
  • Werkopdrachten
  • Relaties
  • Afspraken (agenda)
  • E-mail (ook brieven)


Deze gegevens kunnen in Yuki handmatig of automatisch worden toegewezen aan één of meerdere projecten.


Projecten kunnen dus gebruikt worden om een overzicht te houden van bovenstaande zaken per onderwerp of dossier. Doordat een project een start- en einddatum heeft, kun je goed bijhouden welke lopende projecten er op dit moment zijn. Verder kunnen projecten gebruikt worden om structuur te behouden. Zo kan er per project bijvoorbeeld direct worden gezien welke openstaande taken er nog zijn en welke correspondentie er onlangs heeft plaatsgevonden. 


Klik in de navigatiebalk op het icoon Projecten en het startscherm van Yuki Projecten wordt geopend:  In dit startscherm zie je een vervolgmenu met de belangrijkste functies van Yuki Projecten.  


Lijst


Lopende projecten

In dit overzicht staat alle projecten waartoe je toegang hebt en die nog geen einddatum hebben of waarvan de einddatum in de toekomst ligt.


Mijn projecten

Dit overzicht toont je alle projecten waarvan je zelf projectbeheerder bent. 


Alle projecten

In dit overzicht kun je alle projecten bekijken waartoe je toegang hebt.


Recent bekeken

Dit overzicht toont je alle projecten die je onlangs nog bekeken hebt. Dit is handig voor als je een project nogmaals wilt opvragen.


Overzichten


Margebijdrage

In Yuki kun je bij een project een budget invoeren voor de omzet en inkoop. in dit overzicht kun je de voortgang van een project bekijken voor wat betreft de budgetten en verschillen t.o.v. de actuele omzet.


Financiële details

In dit overzicht kun je per dossier de financiële details bekijken zoals de netto omzet, kostprijs van de omzet, bedrijfslasten en overige transacties.


Acties


Niet gekoppeld

In dit overzicht kun je per administratie bekijken welke documenten en transacties nog niet zijn gekoppeld aan een project.