Een project hoeft niet voor iedereen relevant te zijn. Daarom is het binnen Yuki mogelijk om per project de toegang te bepalen zodat alleen een specifieke groep gebruikers (ongeacht hun rol) de inhoud (documenten, transacties, e-mail, taken, afspraken etc.) van het project kan bekijken en/of wijzigen.


De gebruiker die een project aanmaakt wordt automatisch de beheerder van dat project. Alleen de beheerder van een project kan de details van een project aanpassen en dus bepalen welke gebruikers toegang hebben tot het project.


Het toegangsniveau van een project overschrijft het toegangsniveau van alle zaken die binnen het project voorkomen.


Een project kan de volgende toegangsniveaus hebben:

  • Alle gebruikers (gebruikers binnen het domein)
  • Alle werknemers
  • Directie
  • Beheerder en leden (mogelijkheid om toegang te verlenen aan een selectie van gebruikers).


Een gebruiker met de rol 'Directie' heeft toegang tot alle projecten (inclusief de projecten met het toegangsniveau 'Beheerder en leden') en kan de inhoud van een project bekijken en/of wijzigen (documenten toewijzen).


Om het toegangsniveau van een project te bekijken of te wijzigen, beweeg je met je muis boven het icoon Projecten in de navigatiebalk, klik je vervolgens op Lopende projecten, Mijn projecten, Alle projecten of Recent bekeken en klik je in het nu geopende scherm op > voor het desbetreffende project.


De instellingen van de beveiliging van een project vind je in een geopend project op het tabblad Details onder Toegang.Voor een uitgebreide beschrijving van de beveiliging van een project zie artikel Toegangsniveaus van project.