Het overzicht 'Niet gekoppeld' oftewel 'Niet project gerelateerde omzet' laat alle documenten en transacties zien die nog niet zijn gekoppeld aan een project.


Beweeg met je muis boven het icoon Projecten in de navigatiebalk en klik vervolgens op Niet gekoppeld


Het volgende scherm wordt geopend:Om een document of transactie alsnog aan een project te koppelen klik je achter de desbetreffende regel op het icoon Documenten koppelen.Elke gebruiker kan alleen een document of transactie koppelen aan een project waartoe hij of zij toegang heeft.


De lijst met lopende projecten verschijnt. In deze lijst van lopende projecten selecteer je het project waaraan je het document of de transactie wilt koppelen. Het desbetreffende document of de transactie verdwijnt nu uit het overzicht van niet gekoppelde documenten en transacties.


Alleen een gebruiker met de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan een gekoppeld document of transactie eventueel naar een ander project verplaatsen óf de transacties van een nog te koppelen factuur (in- en verkoop) splitsen en aan verschillende projecten koppelen door achter de desbetreffende regel op het icoon Transacties koppelen/bewerken te klikken.Voor een uitgebreide beschrijving van de functie 'Niet gekoppeld' zie artikel Niet gekoppelde gegevens aan project.