Historie (Scan/upload batches)

Gewijzigd op Thu, 04 Jan 2024 om 02:03 PM

In Yuki kun je documenten aanleveren door deze te scannen, uploaden, synchroniseren of mailen. Daarnaast is het ook mogelijk om bepaalde documenten te genereren d.m.v. een webservice of facturen te ontvangen via Peppol. In dit overzicht zie je wanneer welke gebruiker een aantal documenten (batch) heeft aangeleverd en wat de huidige status van die documenten is.


Klik in de navigatiebalk op het icoon Postbus en vervolgens in het nu geopende scherm op Historie


Het volgende scherm wordt geopend:In de kolom Type zie je op welke manier de documenten zijn aangeleverd:


Scannen (het gebruik van de Scan Wizard wordt niet meer ondersteund)
Uploaden
Mail
Webservice
Peppol


Daarnaast kun je de batches bekijken van alle gebruikers met toegang tot je domein of alleen de batches van een specifieke gebruiker. 


TIP!
In de kolom Privé staat het aantal documenten dat is aangeleverd in één van de ordners op de onderste plank van het Archief. Deze documenten komen niet in de backoffice workflow terecht om te worden verwerkt in je financiële administratie. De privé documenten dienen door jezelf in de juiste ordner te worden geplaatst.


Document(en) uit batch in ordner plaatsen, samenvoegen tot bundel of verwijderen

Klik op > voor de batchregel of de datum van een batch om de details van een batch te bekijken. Het volgende scherm wordt geopend:Je kunt in deze weergave van een batch alle geselecteerde documenten in één keer in een ordner plaatsen, samenvoegen tot een bundel of verwijderen door in dit scherm te klikken op de desbetreffende knoppen.


Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan één of meerdere documenten uit de workflow verwijderen.


Alle gebruikers met een andere rol kunnen alleen de door henzelf gescande of geüploade documenten verwijderen.


Document(en) weergave van batch

De batches kunnen ook worden bekeken in de Document(en) weergave. Hiervoor selecteer je deze weergave in het dropdownmenu.Het volgende scherm wordt geopend:In deze weergave kun je gebruik maken van de volgende knoppen::

  1. Verander van schermweergave: Batches, Document(en) of Pagina's.
  2. Bekijk alle documenten, alleen de documenten in behandeling of afgehandelde documenten.
  3. Selecteer welke periode je wilt zien. Dit kunnen alle documenten zijn of per jaar, half jaar, kwartaal of maand.
  4. Lijstweergave (details) van documenten.
  5. Bekijk de documenten als thumbnails (zie bovenstaande afbeelding).
  6. Bepaal de grootte van de thumbnails in je scherm: Standaard, Klein, Groot of Extra Groot.
  7. Sorteer de documenten op Datum of Naam.
  8. Zoek naar bepaalde documenten.
  9. Bekijk documenten van een bepaalde administratie of van het gehele domein.
  10. Onder elk aangeleverd document zie je de volgende knoppen: Bewerk, verwijder of draai het document naar links of naar rechts.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren