Dit overzicht toont de analytische transacties die zijn geboekt op een specifieke grootboekrekening en op basis van een toewijzingsregel of handmatig zijn toegewezen aan een waarde binnen de analytische view. 


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan de transacties per grootboekrekening bekijken.


Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice':

  • een transacties aan andere waarde of verdeelsleutel toewijzen
  • een transactie bekijken.  


LET OP!

Een transactie die nog niet is toegewezen aan een waarde staat als waarde 'Toe te wijzen' in de kolom 'Waarde'.


Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens in het nu geopende scherm op Analytisch boekhouden. 

Selecteer in het nu geopende scherm het tabblad van de analytische view, klik op de knop Bekijk overzicht... en vervolgens op één van de drie overzichten in het dropdownmenu.

Klik op de regel van de desbetreffende grootboekrekening op het bedrag in de kolom van de maand, waarde, dimensie, totaal, etc. om de transacties op grootboekrekeningniveau te bekijken.. 


Het volgende scherm wordt geopend:Door het filter Waarde kun je de analytische transacties laten tonen van één of meer waarden. In het bovenstaande screenshot geeft het getal '4' achter het filter aan dat op dit moment in het overzicht de transacties van vier verschillende waarden worden getoond. 


 In de kolom Waarde kun je zien aan welke analytische waarde de transactie handmatig of op basis van een toewijzingsregel is toegewezen.


Klik op het onderwerp om een transactie tot op documentniveau te bekijken.


In dit overzicht kun je gebruik maken van de zogenaamde document viewer om:

  • een schermvoorbeeld van het document te tonen
  • het document in de browser te openen
  • het document te downloaden.


Klik hiervoor op de corresponderende knoppen rechts in het scherm.Transactie aan andere waarde of verdeelsleutel toewijzen

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende transactie, klik op de knop met de drie puntjes en vervolgens op Toewijzen.Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Analytische transacties bekijken en/of toewijzen.


Transactie bekijken

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende transactie, klik op de knop met de drie puntjes en vervolgens op Bekijk transactie.


Het volgende scherm wordt geopend: