In het portaal kan elke gebruiker een taak voor zichzelf aanmaken of een door hem of haar aangemaakte taak toewijzen aan één van de andere gebruikers in het portaal.


In het accountant portaal klik je op Workflow en vervolgens op Taken


Het volgende scherm wordt geopend:Klik vervolgens op de knop Nieuwe taak.


Het volgende scherm wordt geopend:Titel (verplicht)

Hier geef je de naam van de taak in.


Prioriteit (verplicht)

Geef de prioriteit aan van de taak: urgent, hoog, middel of laag.


Toegewezen aan 

Standaard wordt hier de naam van de aanmaker van de taak ingevuld. Selecteer in het dropdownmenu de gebruiker aan wie de taak moet worden toegewezen.


Startdatum 

Vanaf deze datum moet de taak door de gebruiker worden uitgevoerd.


Vervaldatum

Op deze datum moet de taak door de gebruiker zijn voltooid (afgehandeld).


Omschrijving

Deze omschrijving wordt bovenin een geopende taak getoond.


Relatie(s)

Wil je de taak koppelen aan een relatie dan kun je deze hier invullen zodat je vanuit de functionaliteit Relaties (CRM) bij de desbetreffende relatie alle gekoppelde taken kunt bekijken.Klik vervolgens op de knop Aanmaken om de nieuwe taak daadwerkelijk aan te maken in het portaal.