In het portaal kan elke gebruiker een aan hem of haar toegewezen taak afhandelen.


LET OP!

Een vraag van een klant wordt automatisch aangemaakt als een taak van het type 'Toegewezen bo vraag'.


Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice':

  • een taak aan andere gebruiker toewijzen
  • een taak afhandelen
  • een deeltaak aanmaken
  • een taak als deeltaak koppelen
  • een taak verwijderen.


In het accountant portaal klik je op Workflow en vervolgens op Taken


Het volgende scherm wordt geopend:Klik vervolgens op de omschrijving van de taak die je wilt gaan afhandelen.


Het volgende scherm wordt geopend:Taak aan andere gebruiker toewijzen

Om een taak toe te wijzen aan een andere gebruiker klik je op de link Toewijzen.


Taak afhandelen

Om aan te geven dat een taak is afgehandeld klik je op de knop Afhandelen.


TIP!

Een afgehandelde taak kan altijd worden heropend door te klikken op de knop Heropenen.


Deeltaak in portaal aanmaken

Om een deeltaak aan te maken klik je op de knop Meer acties en selecteer je vervolgens Nieuwe deeltaak in het dropdownmenu.Taak als deeltaak koppelen

Om een taak als deeltaak te koppelen aan een andere taak klik je op de knop Meer acties en selecteer je vervolgens Koppel als deeltaak in het dropdownmenu.
Taak verwijderen

Om een taak te verwijderen klik je op Meer acties en vervolgens in het nu geopende dropdownmenu op Verwijderen.Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de knop Verwijderen om de taak daadwerkelijk te verwijderen.