Met de Yuki Assistant app voor je Smartphone heb je als ondernemer direct toegang tot je eigen domein met één of meer administraties in Yuki. Hierdoor heb je de mogelijkheid om afhankelijk van je gebruikersrol en de licentie van je domein:

 • een aantal gegevens in je administratie te bekijken:
  • de openstaande vragen voor jezelf en voor je accountant
  • aandachtspunten in je domein zoals bijv. ontbrekende in- en/of verkoopfacturen
  • de openstaande taken voor jezelf
  • documenten in de ordners van je Archief
  • grafieken van je gegevens in de financiële Monitor
  • relaties in je Adresboek
  • je bankrekeningen, creditcard en online betalingsproviders.

 • direct documenten (o.a. bonnetjes en facturen) aan te leveren voor je administratie
  Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Documenten aanleveren via Yuki Assistant app.
 • direct facturen goed te keuren indien je gebruik maakt van het feature Yuki Workflow
  Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Facturen goedkeuren via Yuki Assistant app.
 • direct facturen vrijgeven voor betaling indien je gebruik maakt van de features Yuki Workflow en Yuki Betaalservice (Betaallijst)
  Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Facturen vrijgeven voor betaling via Yuki Assitant app.


In de Yuki Assistant app kun je daarnaast de volgende tekst selecteren en vervolgens kopiëren:

 • Tekst waaruit vraag bestaat
 • Banktransactiegegevens
 • Commentaren bij taak
 • Documentgegevens
 • Contactgegevens.


TIP!  

De Yuki Assistant app voor iPhone kun je gratis downloaden via de Apple App Store.

De Yuki Assistant app voor Android kun je gratis downloaden via de Google Play App Store.


Sta de Yuki Assistant app na de installatie toegang toe, indien de melding in je scherm verschijnt, tot de camera om foto's en video's te nemen én tot de foto's, media en bestanden op je apparaat. 


VOOR DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE YUKI ASSISTANT APP ZIE FAQ YUKI ASSISTANT APP!  


Log in in je domein in Yuki. De inloggegevens die je gebruikt om via je computer in te loggen in Yuki kun je ook gebruiken om via de Yuki Assistant app in te loggen.


LET OP!

 • Wanneer je als gebruiker met de rol 'Directie' voor de eerste keer in Yuki wilt inloggen kan dit alleen in de webversie van Yuki.
 • Je kunt in de Yuki Assistant app om in te loggen ook gebruik maken van vinger- of gezichtsherkenning (iPhone) óf vingerafdruk authenticatie (Android) i.p.v. een wachtwoord indien dit wordt ondersteund door je Smartphone. 

  Voor een uitgebreide beschrijving hiervan zie artikel Inloggen via Yuki Assistant app.


Het volgende scherm wordt geopend:In dit startscherm zie je de belangrijkste functies van je Yuki Assistant app:

 • Domein selecteren
 • Notificaties
 • Instellingen van Yuki Assistant app
 • Zoekfunctie
 • Grafieken van gegevens in financiële Monitor
 • Aandachtspunten in domein
 • Openstaande facturen
 • Naar startscherm terugkeren
 • Nieuwe bestanden uploaden
 • Discover.


LET OP!

Daarnaast kan de onderstaande notificatie in het startscherm verschijnen zodra er een btw-aangifte klaar staat om te worden verstuurd naar de Belastingdienst:Domein selecteren

Wanneer je als gebruiker toegang hebt tot meerdere domeinen in Yuki kun je linksboven in je startscherm het domein selecteren waarvan je de aandachtspunten wilt bekijken, waarvoor je documenten wilt aanleveren, waarvan je gegevens wilt bekijken of waarvoor je bijvoorbeeld facturen wilt goedkeuren.


Notificaties

Klik op een notificatie in je startscherm om deze te openen.

Klik rechtsboven op het icoontje (belletje) om alle pushmeldingen te bekijken die je in je Yuki Assistant app hebt ontvangen over een toegewezen vraag of taak.


Instellingen van Yuki Assistant app

Klik rechtsboven op het icoontje (radertje) om alle instellingen van je Yuki Assistant app te bekijken en/of te wijzigen:

 • Profiel
 • Algemeen
 • Notificaties
 • Inlogopties
 • Jouw abonnement
 • Wettelijk.


Via de instellingen van je app kun je je ook afmelden.


Voor een uitgebreide beschrijving van de instellingen zie artikel Instellingen van Yuki Assistant app.


Zoekfunctie

In de Yuki Assistant app kun je in een aantal schermen gebruik maken van de Zoekfunctie. De Zoekfunctie doorzoekt binnen een aantal categorieën in je domein naar alles wat voldoet aan de ingevoerde zoekterm(en). De categorieën waarbinnen wordt gezocht door de Zoekfunctie zijn:

 • Relaties
 • Documenten
 • Rekeningschema (grootboekrekeningen)
 • Afschriftregels (transacties)
 • Taken
 • Backoffice vragen/antwoorden.Een zoekterm kan bestaan uit een (deel van een) naam, een nummer, een bedrag of een datum. Daarnaast kun je ook gericht zoeken op basis van een combinatie van verschillende zoektermen.


Na het invoeren van een (deel van een) zoekterm kun je je zoekopdracht verder specificeren door het selecteren van een administratie en/of een periode waarbinnen moet worden gezocht.


De eerstvolgende keer dat je een zoekterm invoert, zullen de meest recente zoekopdrachten worden getoond.


Naast de zoekresultaten toont Yuki ook een zogenaamde Beste match, het zoekresultaat dat volgens Yuki het beste past bij de ingevoerde zoekterm(en).


TIP!

De beschikbare categorieën en de zoekresultaten zijn afhankelijk van je rol(len) in het domein. Alle data in de zoekresultaten waartoe je geen toegang hebt op basis van je rol(len) wordt niet in de zoekresultaten op je scherm weergegeven.


Voor een uitgebreide beschrijving van de Zoekfunctie zie artikel Hoe werkt de Zoekfunctie in mijn domein?


Grafieken van gegevens in financiële Monitor

In het startscherm kun je ook grafieken van de volgende financiële gegevens bekijken: 

 • Omzet
 • Bedrijfslasten
 • Omzet en kosten
 • Bezittingen en schulden
 • Debiteuren en crediteuren:
  • groepering op ouderdom van openstaande facturen (ouderdomsanalyse)
  • groepering op relaties (Zoekfunctie beschikbaar).
 • Banksaldo
 • Werkkapitaal
 • Financiële gezondheid:
  • Solvabiliteit
  • Rentabiliteit op eigen vermogen.


LET OP!

In het startscherm worden maximaal drie grafieken getoond. Bij de instellingen van de Yuki Assistant app kun je aangeven welke drie grafieken in welke volgorde getoond moeten worden.


Zodra je op één van de drie grafieken klikt, worden de gegevens, indien deze zijn gewijzigd, automatisch ververst. 

Daarnaast kun je in het nu geopende scherm ook aangeven van welke administratie en van welk kalenderjaar of gebroken boekjaar de financiële gegevens moeten worden getoond. 


Aandachtspunten in domein

Daarnaast zie je in het startscherm vier tegels die gegevens bevatten over verschillende aandachtspunten in je administratie:

 • Openstaande vragen
 • Taken voor jou
 • Ontbrekende inkoopfacturen
 • Ontbrekende verkoopfacturen.


Voor een uitgebreide beschrijving van deze aandachtspunten en de aandachtspunten 'Ontvangen bestanden' en 'Niet verwerkte documenten' zie artikel Workspace van Yuki Assistant app.


Openstaande facturen

Hier zie je het saldo van de openstaande facturen van je klanten en leveranciers.

Om het saldo van je klanten of leveranciers in meer detail te bekijken klik je op het desbetreffende saldo. In het nu geopende scherm worden de openstaande facturen standaard gegroepeerd op ouderdom. Het is ook mogelijk de openstaande facturen te groeperen op relatie.


Naar startscherm terugkeren

Om vanuit elk scherm in je Yuki Assistant app terug te keren naar het startscherm klik je linksonder in je scherm op het icoontje (huisje).


Nieuwe bestanden uploaden 

Klik op de oranje knop in het midden onderin je scherm om via je Yuki Assistant app documenten (o.a. bonnetjes en facturen) direct aan te leveren en te laten verwerken in je administratie.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Documenten aanleveren via Yuki Assistant app.


Discover 

Door rechtsonder in je scherm te klikken op het icoontje (9 puntjes) kun je via de Zoekfunctie direct naar de juiste gegevens in je domein zoeken óf gegevens in je Archief, je Boekhouding, van je relaties of van je bank bekijken.


Voor een uitgebreide beschrijving van Discover zie artikel Discover gegevens via Yuki Assistant app.