Een btw-aangifte wordt klaargezet voor automatische verzending naar de Belastingdienst zodra de aangifte is gecontroleerd door het administratiekantoor of de accountant. De aangifte wordt vanaf de 26e in de maand na de aangifteperiode dagelijks automatisch naar de Belastingdienst verstuurd. 

Dit is echter niet het geval wanneer in het portaal is ingesteld dat voorafgaande goedkeuring van de btw-aangifte door de ondernemer (klant) is vereist voordat de btw-aangifte kan worden verstuurd. 


Log in in het portaal en klik vervolgens op de tegel Btw.Het volgende scherm wordt geopend:Klik op > voor de btw-aangifte die je wilt controleren en laten goedkeuren door de ondernemer (klant).


Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de knop Gecontroleerd.


De ondernemer (klant) ontvangt een mededeling in zijn of haar Yuki Postbus en een mail in zijn of haar mailbox dat de btw-aangifte klaar staat om te worden goedgekeurd.


TIP!

Voor de btw-aangifte van een Fiscale eenheid kan je er ook voor kiezen om alleen de btw-aangifte van de Fiscale eenheid te laten goedkeuren door de ondernemer (klant). In dat geval boek je de btw-aangifte van elk onderdeel van de Fiscale eenheid door te klikken op de knop Fiscale eenheid naar de btw-aangifte van de fiscale eenheid.


De status van de btw-aangifte is veranderd van 'Concept' naar 'Klaar om te versturen' in de btw-aangifte. Ook in het controle overzicht van de btw-aangiften kun je zien dat de status is veranderd van 'Concept' naar 'Klaar om te versturen'.Zolang de ondernemer (klant) de btw-aangifte niet heeft goedgekeurd is het mogelijk om de status van de btw-aangifte weer te veranderen naar 'Concept'.

Hiervoor moet de controle ongedaan worden gemaakt door bovenin de geopende btw-aangifte te klikken op de knop Controle ongedaan maken.


Zodra de ondernemer (klant) de btw-aangifte heeft goedgekeurd verschijnt de volgende melding in zijn of haar scherm:Nadat de ondernemer op de knop Direct versturen heeft geklikt, wordt de btw-aangifte daadwerkelijk verstuurd naar de Belastingdienst.