Het feature Yuki Workflow bestaat uit taken, workflowregels en een uitbreiding op de Smartphone app voor het goedkeuren van taken. Door de algemene opzet is Yuki Workflow te gebruiken voor bijvoorbeeld het goedkeuren van facturen, het organiseren van bestellingen of het opvolgen van eenvoudige werkopdrachten.

  • Maak zelf je eigen taaksoorten aan
  • Bepaal per taaksoort welke stappen doorlopen moeten worden
  • Maak gebruik van slimme workflowregels om taken te laten genereren na verwerking van een factuur
  • Bewaak openstaande taken van jezelf of van je team
  • Gebruik de Yuki App op je Smartphone om facturen goed te keuren.


Yuki Workflow is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein. 


Yuki Workflow is geïntegreerd in de functionaliteit Agenda.


Hieronder volgt een beschrijving van de mogelijkheden van Yuki Workflow en een uitleg over hoe je dit feature kunt gebruiken.


Goedkeuren van facturen

Yuki Workflow is geïntegreerd met de betaallijst (Yuki Betaalservice) zodat je andere medewerkers kunt betrekken bij het goedkeuren van inkoopfacturen voordat deze in de betaallijst terecht komen.

Medewerkers zien de goed te keuren facturen via de Yuki App op hun smartphone of in hun persoonlijke takenlijst in Yuki.


Voor een uitgebreide beschrijving van het goedkeuringsproces voor facturen zie artikel Workflow 'facturen vrijgeven voor betaling' inrichten.


Voor een uitgebreide beschrijving van de personen die het goedkeuringsproces moeten beheren zie artikel Workflow 'facturen vrijgeven voor betaling' beheren 


Opvolgen van werkopdrachten

Daarnaast is het mogelijk workflow processen in 4 stappen te definiëren:

  • Stap 1: Definieer de opdracht
  • Stap 2: Keur de opdracht goed en zet de opdracht door naar de desbetreffende persoon
  • Stap 3: De desbetreffende persoon kan de opdracht gereed melden
  • Stap 4: Daarna kan de uitvoering goedgekeurd worden.


Zo kunnen werkopdrachten van klanten in de organisatie worden verdeeld en opgevolgd. Hierbij kunnen meerdere collega’s betrokken worden.


Vastleggen gespreksnotities

Je kunt de module ook gebruiken om simpele zaken zoals gespreksnotities e.d. vast te leggen en op te volgen. Zo kun je ook de efficiency en kwaliteit van je eigen werk verbeteren.