De salarisstroken(net zoals loonjournaalposten en aanslagen loonheffing) kunnen door Yuki 'automatisch' worden gegenereerd en verwerkt door de Yuki koppeling met Loket of Nmbrs te activeren. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Yuki salarisadministratie of de koppeling met Loket of Nmbrs kun je meerdere salarisstroken in één keer per e-mail versturen naar de werknemer(s).


Wanneer hiervan geen gebruik wordt gemaakt moeten de salarisstroken handmatig worden verwerkt.Het invoerscherm van een salarisstrook bevat drie belangrijke secties:

  • het adresblok
  • de documentgegevens
  • betalingsgegevens.

Het adresblok


Werknemer

Kies de naam van de werknemer zoals die vermeld is op de salarisstrook. De naam van de werknemer moet al zijn ingevoerd als personeelslid in Personeel. Wanneer de adresgegevens hierbij zijn ingevuld worden deze automatisch meegenomen bij de invoer.


Documentgegevens


Datum

Vul voor de datum de laatste dag van de maand van de salarisstrook in. Hier is het dus maart, geef bij de datum 31-03-2019 aan.


Project

Wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein verschijnt dit veld in het invoerscherm. De salarisstrook kan worden toegewezen aan een bepaald project.


Referentie

Wordt door Yuki automatisch ingevuld dus dit veld kun je leeg laten.


Bedrag

Vul hier het netto te betalen loon in.


Onderwerp

Na het bewaren van de salarisstrook wordt dit veld gevuld met 'Salarisstrook' + Naam, Maand en Jaar>. Hier 'Salarisstrook Yuki gebruiker, Maart 2019'.


Betalingsgegevens


Betaalwijze

Overschrijving.


Betalen vóór

Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van de datum die wordt ingevuld bij 'Datum'.


Bankrekening

Wordt automatisch ingevuld wanneer de (standaard) bankrekening bij de gegevens van de werknemer is vastgelegd.


Wanneer je gebruik maakt van de betaallijst kun je een SEPA betaalbestand (indien geactiveerd) aanmaken waardoor alle salarissen in één keer kunnen worden betaald.


Wanneer je de gegevens hebt ingevoerd en eventueel notities (veld Notities in sectie Overig) hebt toegevoegd kun je door te klikken op de knop Afhandelen linksboven in je scherm óf boven de sectie Overig je invoer laten controleren en vervolgens het volgende document in de workflow openen.


Boeking

Een verwerkte salarisstrook wordt standaard in de ordner 'Personeel/Salarisstroken' geplaatst. De verwerkte salarisstrook moet altijd worden gematcht met een betaling (aan het desbetreffende personeelslid). De boeking verloopt via de rekening '20000 RC personeel' en '17000 Te betalen nettolonen en salarissen' (voor Nederlandse administraties). De personeelskosten zoals het salaris, de premies sociale lasten etc. worden periodiek verantwoord via een loonjournaalpost. Een loonjournaalpost toont hoeveel loon er aan de medewerkers is uitbetaald en welke reserveringen er zijn gemaakt voor de afdracht van premies en sociale lasten. 

Met Yuki kun je het domein koppelen aan Nmbrs of Loket en worden de salarismutaties automatisch verwerkt in de administratie. Kun je geen gebruik maken van de koppeling dan boek je de loonjournaalposten handmatig in via een memoriaalboeking.