Om een btw-aangifte op de juiste manier in de boekhouding te verwerken moet deze afgesloten worden. Bij het afsluiten worden de juiste journaalposten aangemaakt en zal de aangifte in je betaallijst worden gezet (mits er betaald moet worden).

Er zijn twee verschillende manieren waarop een btw-aangifte afgesloten kan worden:

  • Door Yuki laten versturen naar de Belastingdienst
  • Zelf versturen naar de Belastingdienst.
    De aangifte wordt bijv. direct via de website van de Belastingdienst zelf of via eigen software verstuurd.


Door Yuki laten versturen naar de Belastingdienst

Wanneer je er voor kiest om de aangifte te versturen naar de Belastingdienst, verzorgt Yuki de digitale aangifte. Op het moment dat de Belastingdienst bevestigt dat deze digitale aangifte succesvol is ontvangen zal de aangifte worden afgesloten. Yuki registreert in dit geval de exacte tijdstippen waarop de berichten zijn verstuurd naar en bevestigd door de Belastingdienst.Na het klikken op de knop Versturen krijgt de btw-aangifte in Yuki de status 'Afgesloten'.


Zelf versturen naar de Belastingdienst

Wanneer een aangifte buiten Yuki naar de Belastingdienst wordt verstuurd bijvoorbeeld via de website van de Belastingdienst zelf of via eigen software dan zal dit aangegeven moeten worden. Er is voor Yuki geen controle of de aangifte daadwerkelijk tijdig aan de Belastingdienst is aangeboden.Na het klikken op de knop Anders verstuurd krijgt de btw-aangifte in Yuki de status 'Anders verstuurd'.