In dit artikel wordt kort uitgelegd wanneer de overboekingsrekeningen voor de btw worden bijgewerkt en hoe het saldo van alle btw-rekeningen verklaard kan worden.


Elk btw-type heeft een corresponderende grootboekrekening. In Yuki gebruiken we de volgende typen/rekeningen:

 • Btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief
 • Btw over leveringen/diensten belast met laag tarief
 • Btw over leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%
 • Btw inzake privé gebruik
 • Btw over leveringen/diensten belast met 0% of niet bij jou belast
 • Leveringen/diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar jou is verlegd
 • Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)
 • Leveringen naar landen binnen de EU
 • Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU
 • Installatie/afstandsverkopen binnen de EU 
 • Leveringen uit landen buiten de EU (invoer)
 • Verwervingen uit landen binnen de EU
 • Btw voorbelasting
 • Vermindering volgens de kleine ondernemersregeling 
 • Vrijgesteld van btw.

Btw-transacties aanmaken

Telkens als een factuur of transactie wordt afgehandeld waarin btw van toepassing is die in het land zelf moet worden aangegeven, wordt een grootboek transactie aangemaakt op één of soms twee van deze rekeningen. In die transactie wordt tevens vastgelegd in welke btw-aangifte die transactie wordt aangegeven.


Welke btw-aangifte van toepassing is wordt automatisch bepaald, in de regel is dat de aangifteperiode waarbinnen de factuurdatum of transactiedatum valt. Als deze btw-aangifte al is ingediend (of historisch is afgesloten), dan wordt de eerstvolgende concept btw-aangifte gekozen.


Bij het aanmaken van de transacties worden de overboekingsrekeningen btw dus opgeboekt.


Afgesloten btw-aangifte

Als een btw-aangifte wordt afgesloten (dus na het versturen naar en bevestiging van de Belastingdienst), wordt het saldo van alle transacties in die btw-aangifte (dus het saldo van de btw-aangifte) overgeboekt naar de rekening '24000 Belastingschulden btw'.


Dat gebeurt niet, zoals soms wordt verwacht, door elk van de grootboekrekeningen btw tegen te boeken en het saldo naar de rekening '24000 Belastingschulden btw' te boeken. Yuki heeft ervoor gekozen om dat via een overboekingsrekening te doen. Dat betekent dat het saldo van elke overboekingsrekening btw gedurende het jaar blijft oplopen.


Bij het journaliseren van de btw-aangifte krijg je dus bijvoorbeeld de volgende boeking:


RekeningOmschrijvingDebet        Credit
Overboekingsrekening btw
18800 Btw voorbelasting

500,00
Overboekingsrekening btw
18000 Btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief
2000,00
Belastingschulden btw
Btw-aangifte september 2017

1500,00Als er geen facturen of boekingen zijn die in een andere aangifteperiode geboekt worden, dan is het totaal van alle overboekingsrekeningen btw daarmee nul. Zijn er echter wel facturen die in een andere aangifteperiode aangegeven worden dan ze geboekt zijn, dan zal er ook na het doen van de btw-aangifte nog een saldo overblijven. Dat saldo is dus het totaal van alle boekingen die nog niet zijn aangegeven.


Btw-grootboekrekeningen op nul stellen

Aan het einde van het boekjaar, nadat alles rondom dat boekjaar is geboekt en gecontroleerd moeten de overboekingsrekeningen btw op nul gesteld worden. Dat gebeurt met een eindejaarsboeking, die het saldo van elke overboekingsrekening btw overboekt naar de rekening '24000 Belastingschulden btw'.


Als de administratie is geblokkeerd (dus niet afgesloten) voor dat boekjaar en je de grootboekkaart van een overboekingsrekening btw opvraagt voor het gehele jaar verschijnt er voor gebruikers met de rol 'Portaal backoffice controller', 'Backoffice controller' in het domein of 'Externe accountant' een extra knop [0] Saldo op 0 boeken. Met die knop kun je eenvoudig de hiervoor genoemde eindejaarsboeking initiëren.