Placeholders zijn speciale verwijzingen naar gegevens van de factuur of de klant die gebruikt kunnen worden in het onderwerp en/of de tekst van de e-mail die je kunt instellen bij je factuurlay-outs. Zo'n placeholder staat altijd tussen vierkante haken. Een voorbeeld: [InvoiceNumber] verwijst naar het factuurnummer en [Contact] naar de naam van de klant. In de e-mail waarmee de verkoopfactuur verstuurd wordt, wordt de placeholder vervangen door het gegeven waar het naar verwijst.


Placeholders in onderwerp of tekst van e-mail 


 • [Contact]: volledige naam van de klant
 • [ContactBankAccount]: het standaard bankrekeningnummer van de klant (bijvoorbeeld bij incasso)
 • [Heading]: bijvoorbeeld: Beste John
 • [InvoiceDate]: factuurdatum
 • [InvoiceProject]: het project waaraan de factuur toegevoegd is
 • [IssuerCompany]: de naam van jouw bedrijf van waaruit de factuur verstuurd werd
 • [IssuerCompanyCity]: de plaats van waaruit de factuur verstuurd werd
 • [IssuerCompanyBankAccount]: het standaard bankrekeningnummer van je bedrijf
 • [Number]: factuurnummer
 • [PaymentDaysSetting]: standaard betaaltermijn
 • [DueDate]: vervaldatum van de factuur
 • [Subject]: onderwerp van de factuur
 • [TotalAmount]: totaalbedrag van de factuur (te betalen)
 • [TotalAmountFC]: totaalbedrag van de factuur (te betalen) in vreemde valuta
 • [Currency]: vreemde valuta
 • [PublicLink]: Link waarmee de klant online de factuur kan betalen indien je gebruik maakt van Mollie.


TIPS!

 • De placeholders [TotalAmountFC] en [Currency] kunnen worden gebruikt voor het vermelden van buitenlandse valuta in de e-mail waarmee de verkoopfactuur wordt verstuurd.
 • De waarde van de placeholder [Heading] wordt automatisch opgehaald uit het veld Aanhef op het tabblad Extra van de relatiekaart van de klant.

  Aanhef persoon

  Wanneer er alleen in het veld Achternaam een waarde is ingevoerd (bijv. 'Jansen') dan wordt de volgende waarde automatisch in het veld 'Aanhef' ingevuld: 'Geachte heer/mevrouw Jansen'.


  Wanneer daarnaast ook een waarde in het veld Geslacht is geselecteerd (bijv. 'Vrouwelijk') dan wordt de volgende waarde automatisch in het veld 'Aanhef' ingevuld: 'Geachte mevrouw Jansen'.


  Zodra er echter een waarde in het veld Voornaam wordt ingevoerd (bijv. 'Jans') dan wordt de waarde 'Beste Jans' automatisch in het veld 'Aanhef' ingevuld.


  Aanhef Bedrijf

  De waarde in het veld 'Aanhef' is altijd 'Geachte heer/mevrouw'.