Het overzicht van de scan/upload batches (historie) kan worden geopend door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Postbus en vervolgens in het nu geopende scherm op Historie


Het volgende scherm wordt geopend:In de kolom Privé staat het aantal documenten dat is aangeleverd in één van de ordners op de onderste plank van het Archief. Deze documenten komen niet in de backoffice workflow terecht om te worden verwerkt in je financiële administratie. De privé documenten dienen door jezelf in de juiste ordner te worden geplaatst.