Yuki maakt op basis van een berekening een voorstel journaalposten voor de afschrijvingen. Yuki maakt geen voorstel journaalposten wanneer:

  • de instellingen van het activum (inclusief activum groepsinstellingen) niet of incorrect zijn ingesteld
  • in een bepaalde periode al afschrijvingen zijn geboekt d.m.v. een memoriaalboeking of een beginbalans boeking.
    Yuki ziet deze 'afschrijvingen' en zal geen voorstel journaalposten maken. Deze reeds geboekte afschrijvingen zie je bij het 'Saldo reeds geboekt'.


    Yuki maakt alleen een voorstel journaalposten wanneer het bedrag van de berekende afschrijvingen door Yuki in een bepaalde periode hoger is dan dat van de al geboekte afschrijvingen.

    Op het moment dat in een bepaalde periode het bedrag van de al geboekte afschrijvingen hoger is dan dat van de berekende afschrijvingen door Yuki dan neemt Yuki het verschil mee naar de volgende periode als saldo reeds geboekt. Het voorstel journaalposten zal in die periode dus ook lager zijn.

    Wanneer je één of meer foutieve afschrijvingen verwijdert zal het bedrag van het 'Saldo reeds geboekt' lager worden. Er zal een voorstel journaalposten verschijnen wanneer het berekende bedrag aan afschrijvingen door Yuki in dat geval hoger is dan het verlaagde 'Saldo reeds geboekt'.

    LET OP!
    Een beginbalans boeking wordt altijd voor de laatste dag van het voorgaande jaar geboekt. Hierdoor wordt de Activastaat anders berekend omdat er dus al een klein deel is geboekt in het voorgaande jaar.

  • in de geïmporteerde historische cijfers is aangegeven dat het activum volledig is afgeschreven.