In het geval van verlies of diefstal van de mobiele telefoon of wanneer de gebruiker zijn of haar mobiele telefoon is vergeten kan een gebruiker met de rol 'Directie' voor elke gebruiker in het domein de tweefactorauthenticatie weer uitzetten via de knop Wachtwoord in de adreskaart van de desbetreffende gebruiker.Het volgende scherm wordt geopend:Klik onder Zet tweefactorauthenticatie uit op de knop Uitzetten.


Er wordt nu een e-mail gestuurd naar het e-mailadres (inlognaam) van de gebruiker. Deze e-mail bevat een link waarmee de gebruiker de tweefactorauthenticatie kan uitzetten.


LET OP!

Binnen 15 minuten na ontvangst van de e-mail moet de gebruiker op deze link klikken.


De gebruiker kan de tweefactorauthenticatie altijd weer aanzetten in Yuki via zijn of haar eigen adreskaart.


Voor een uitgebreide beschrijving van het aanzetten van de tweefactorauthenticatie zie artikel Tweefactorauthenticatie (2FA) aanzetten in Yuki.