Elke gebruiker kan wanneer hij of zij is ingelogd in Yuki de tweefactorauthenticatie op elk moment weer uitzetten via de knop Wachtwoord in de eigen adreskaart.Klik in het nu geopende scherm achter Tweefactorauthenticatie op Uitzetten. TIP!

In het geval van verlies of diefstal van de mobiele telefoon of wanneer de gebruiker zijn of haar mobiele telefoon is vergeten kan een gebruiker met de rol 'Directie' de tweefactorauthenticatie voor elke gebruiker in het domein uitzetten.