Je kunt in de Verkoop functionaliteit in het activiteitenlogboek controleren of de factuur daadwerkelijk is afgeleverd. Wanneer de status op 'Afgeleverd' staat betekent dit dat de factuur daadwerkelijk is verzonden via Peppol.


Dit betekent ook dat de factuur op Peppol klaarstaat om door het Access Point van de klant te worden ontvangen.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Activiteitenlogboek facturen.


Neem contact op met de klant om te achterhalen of de factuur wellicht niet wordt ontvangen omdat er een probleem is met (de software van) het Access Point.