Het invoeren van de gegevens van je activa op de beginbalans vergt wat extra aandacht. Immers op de balans staat alle informatie vaak als één post op de investeringsrekening en als één post op de afschrijvingsrekening. Om goed met de activastaat te kunnen werken dient de gedetailleerde activastaat in Yuki ingebracht te worden.


Beginbalans invoeren

Wens je het saldo op de beginbalans te verbijzonderen dan kun je het beste het investeringsbedrag eerst op de '02999 Tussenrekening beginbalans activa' boeken om vervolgens in een aparte boeking het bedrag uit te splitsen naar individuele activa of naar investeringen van bijvoorbeeld een jaar.


Voorbeeld

31-12-2016 '02999 Tussenrekening beginbalans activa', Debet 35.000 (i.p.v. op de activarekening vervoermiddelen)

31-12-2016 '02999 Tussenrekening beginbalans activa', Credit 9000  (i.p.v. op de afschrijvingen auto's en andere vervoermiddelen)

31-12-2016 ......


Na het invoeren van de beginbalans voer je in een aparte memoriaalboeking van het type 'Beginbalans' vervolgens de specificatie in:


31-12-2016 '02600 Vervoermiddelen',  auto A  Debet 18.000 

31-12-2016 '02600 Vervoermiddelen',  auto B  Debet  17.000

31-12-2016 '02999 Tussenrekening beginbalans activa', Credit 35.000Zo krijgt elk activum of activagroep een regel in de activastaat.


TIP!

Het is in Yuki ook mogelijk om de afschrijvingen (memoriaalboekingen) te importeren in je administratie.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Memoriaal/financiële transacties importeren.


Reeds afgeschreven per activum invoeren

Om ervoor te zorgen dat de activastaat uitgaat van de afschrijvingen die in de beginbalans zijn verantwoord kun je als volgt te werk gaan:

 • Boek de cumulatieve afschrijvingen van de beginbalans ook op '02999 Tussenrekening beginbalans activa' (dus niet direct op de afschrijvingsrekening)
 • De cumulatieve afschrijvingen (op de beginbalans) per activum voer je vervolgens in via de activastaat. Dat doe je als volgt (voor bijvoorbeeld auto's): 
  • Open de activarekening '02600 Vervoermiddelen'


  • Klik in het nu geopende scherm op de knop Instellingen activagroep.
   Het volgende scherm wordt geopend:


  • Vul in het nu geopende scherm de gebruikelijke afschrijvingstermijn in
  • Kies of er meestal pro rata (vanaf aanschafdatum) of vanaf het begin van het boekjaar wordt afgeschreven
  • Klik op de knop Bewaren
  • Beweeg in het nu geopende scherm boven de regel van het desbetreffende activum, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Wijzig instellingen activum in het dropdownmenu.


  • Het volgende scherm wordt geopend:


  • Vul hier in:
   • Omschrijving
   • Aanschafdatum (puur informatief)
   • Startdatum afschrijving (indien deze anders is dan die van de activagroep)
   • Afschrijvingsmethode: lineair of degressief
   • Type afschrijving (wijzig indien afschrijving anders verloopt dan die van de activagroep):
    • aantal afschrijvingsjaren
    • afschrijving %.
   • Restwaarde methode (wijzig indien restwaarde anders moet worden berekend dan die van de activagroep):
    • restwaarde %
    • restwaarde € 
 • Vink het selectievakje Beginbalans afschrijvingen aan
 • Omschrijving, bijv. 'Cumulatief afgeschreven per 31-12-2016'
 • Bedrag afschrijving: het bedrag van de cumulatieve afschrijvingen op de beginbalans.


GOED OM TE WETEN!

Als je deze gegevens bewaart zal Yuki automatisch een boeking aanmaken om het bedrag van de cumulatieve afschrijvingen te boeken op grootboekrekening '02650 Afschrijvingen auto's en andere vervoermiddelen' met als tegenrekening '02999 Tussenrekening beginbalans activa'.


De boeking ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:


31-12-2016 02650 Afschrijving auto's en andere vervoermiddelen  Credit 5.000 

31-12-2016 02999 Tussenrekening beginbalans activa                     Debet 5.000


Als het goed is is het saldo van alle cumulatieve afschrijvingen dan gelijk aan het bedrag dat op de beginbalans stond en loopt de tussenrekening beginbalans activa dan op 0.00.