In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle prijslijsten die in het domein zijn aangemaakt.


Een prijslijst bepaalt in Yuki:

 • Welke artikelen voor een bepaalde verkoopfactuur beschikbaar zijn
 • Met welke prijs dat artikel moet worden voorgesteld op die factuur (prijs kan nog worden gewijzigd)
 • Welk btw-percentage moet worden voorgesteld op die factuur (btw-percentage kan nog worden gewijzigd)
 • Of de ingevoerde prijs inclusief of exclusief btw is (dit kan niet worden gewijzigd).


Een prijslijst is een prijsmodel en niet noodzakelijkerwijs een prijsafspraak. 

Een prijsafspraak met een klant die een afwijking vormt van de standaardprijs kan worden vastgelegd in een prijsovereenkomst.


Bij verkoop aan zowel particulieren als aan bedrijven (prijzen inclusief of exclusief btw), aan volstrekt verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld handelaren en eindgebruikers) en/of aan het buitenland (speciaal btw-tarief) is het raadzaam en ook mogelijk om in Yuki extra prijslijsten aan te maken. 

Voor elke verkoopfactuur die je aanmaakt kun je dan aangeven welke prijslijst voor die factuur van toepassing is.


Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk en klik vervolgens op Prijslijsten.


Het volgende scherm wordt geopend:



Vanuit dit overzicht kan een gebruiker:

 • een nieuwe prijslijst aanmaken
 • alle getoonde kolommen downloaden als een CSV-bestand (Excel) of kopiëren naar het klembord
 • een prijslijst instellen als standaard prijslijst
 • een prijslijst bekijken
 • de weergave aanpassen
 • gegevens zoeken.

Nieuwe prijslijst aanmaken

Klik op de knop Nieuwe prijslijst.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Prijslijst aanmaken.


Gegevens downloaden als CSV-bestand of kopiëren naar klembord

Klik op de knop Download en selecteer vervolgens Download als CSV of Kopieer naar klembord in het dropdownmenu.



De naam van het gedownloade CSV-bestand is 'ItemPriceListDataList-context_Alle_[Datum van vandaag].csv.


Prijslijst instellen als standaard prijslijst

Alle verkoopartikelen die worden aangemaakt worden toegevoegd aan de standaard prijslijst. Deze prijslijst wordt door Yuki standaard gebruikt bij het aanmaken van verkoopfacturen en/of offertes. 


Beweeg met de muis boven de regel van de prijslijst die je als standaard wilt instellen, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Instellen als standaard in het dropdownmenu.



Prijslijst bekijken

Beweeg met de muis boven de regel van de desbetreffende prijslijst, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Bekijk prijslijst in het dropdownmenu.



Het volgende scherm wordt geopend:



TIP!

Om de prijzen van de verkoopartikelen in deze prijslijst op een bepaalde datum in het verleden of in de toekomst te bekijken selecteer je achter Toon de prijslijst per de gewenste datum.


Weergave aanpassen

De weergave kan op de volgende manieren worden aangepast:

 • AdministratieSelecteer, indien nodig, de prijslijst(en) van de juiste administratie.
 • Kolomselectie: Standaard worden in elke werklijst of overzicht een aantal kolommen getoond. Deze kolommen kunnen worden aangepast door kolommen te selecteren of deselecteren.
 • Kolomsortering: Alle getoonde kolommen kunnen oplopend of aflopend worden gesorteerd.

Gegevens zoeken

In de zoekbalk kan worden gezocht op:

 • (deel van een) naam
  Het zoekresultaat geeft nu alle gegevens weer waarin deze naam is ingevoerd in bijvoorbeeld het veld 'Omschrijving', 'Onderwerp', 'Naam', 'Bedrijfsnaam' of 'Relatie'.
 • nummer
  Het zoekresultaat geeft nu alle gegevens weer waar het nummer is ingevoerd in bijvoorbeeld het veld 'Omschrijving', 'Onderwerp', 'Naam', 'Bedrijfsnaam' of in een numeriek veld zoals 'Factuurnummer'.
 • bedrag
  Je kunt zoeken naar een exact bedrag door dit bedrag in het zoekveld in te voeren, bijvoorbeeld '54,45' of '54.45'.
 • datum
  Je kunt zoeken naar een bepaalde datum door deze in te voeren als:
  • 31/08/2020
  • 31-08-2020
  • 310820
  • 31082020.


Gericht zoeken

Je kunt ook gericht zoeken door gebruik te maken van verschillenden zoektermen. Na elke zoekopdracht kan het zoekresultaat verder worden gespecificeerd door een nieuwe zoekterm toe te voegen.