Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een verkoopfactuur aanmaken:

 • Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk en klik vervolgens indien nodig op Dashboard. Selecteer de menuoptie Factuur in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
 • Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Facturen en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe factuur.
 • Klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk en open vervolgens in het nu geopende scherm de desbetreffende relatiekaart. Klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Verkoopfactuur.


Om een nieuwe verkoopfactuur aan te maken, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 • voer de factuurgegevens in (relatie. lay-out, betalingstermijn en -methode)

 • voeg één of meer factuurregels (artikelen) toe

 • voeg, indien nodig, aanvullende gegevens toe
  Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer bij de betaling van de factuur is gekozen voor de methode 'Incasso' of 'Wordt teruggestort'.

 • voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan de factuur vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
  (alleen beschikbaar in nieuwe Verkoop functionaliteit)
 • bewaar de factuur als een conceptfactuur.


Hieronder wordt beschreven hoe één of meer bijlagen aan een verkoopfactuur kan worden toegevoegd.


TIP!

Een toegevoegde bijlage wordt bij het kopiëren van een factuur niet meegenomen.
Je kunt één of meer bijlage(n) toevoegen aan de factuur die je wilt versturen naar de klant door deze te zoeken, te selecteren en vervolgens te uploaden:

 • vanaf je apparaat door te klikken op de knop Uploaden
 • vanuit het archief in Yuki door te klikken op de knop Voeg toe vanuit het Archief.


De volgende soorten bestanden kunnen als bijlage worden toegevoegd:

 • pdf
 • doc(x)
 • xls(x)
 • ppt(x)
 • txt
 • jpg
 • png
 • bmp
 • gif.


De bijlage(n) vind je terug in het Archief in de ordner Verkoop (tabblad Alles).


Het totale aantal MB van de toegevoegde bijlage(n) mag niet groter zijn dan 5 MB. 


Een toegevoegde bijlage kun je verwijderen door te klikken op het kruisje achter de bestandsnaam.