Personen zijn in Yuki contactpersonen bij bedrijven, klanten (particulieren), privépersonen, gebruikers in Yuki of werknemer en kunnen al dan niet in het persoonlijk adresboek staan.


Een nieuw aangemaakte contactpersoon zal direct worden gekoppeld aan het bedrijf voor wie de factuur bestemd is.


Bedrijven kunnen in Yuki klant, leverancier of niets zijn en kunnen al dan niet in het persoonlijk adresboek staan.


Klik in een geopende offerte in het veld Klant en selecteer vervolgens in het dropdownmenu + Nieuwe relatie


In het nu geopende scherm klik je achter het veld Type op het selectierondje Particulier of Bedrijf om respectievelijk een nieuwe relatie van het type 'Particulier' of 'Bedrijf' toe te voegen.De eerste contactgegevens van de particulier of het bedrijf moeten worden vastgelegd en indien nodig later worden aangevuld of gewijzigd:

 • Naam (verplicht)
 • Boekhouding (alleen beschikbaar bij type bedrijf)
  • Btw-nummer
  • KvK-nummer
  • Relatiecode.
 • Adres:
  • Straat + huisnummer
  • Postcode + Plaats
  • Land (verplicht).
 • Contactgegevens:
  • Telefoon (werk)
  • E-mail (werk)
  • Website.


Klik op de knop Volgende om niet direct adresgerelateerde gegevens waaronder o.a. de standaardwaarden van de particulier of het bedrijf vast te leggen:

 • Standaardwaarden:
  • Factuurlay-out
  • Prijslijst
  • Verzendmethode:
   • E-mail
   • Post.
 • Meer details:
  • Aanhef
   Bij een relatie in Yuki kun je in dit veld een aanhef invoeren die kan worden gebruikt in facturen die je vanuit Yuki verstuurd. Standaard wordt 'Geachte heer/mevrouw' gebruikt.
  • Etiket
   In dit veld voer je de naam in zoals die op het etiket moet worden afgedrukt.
  • Geslacht (alleen beschikbaar bij type particulier)
  • Functie (alleen beschikbaar bij type particulier)
  • Project
   Selecteer hier het project waaraan deze particulier of dit bedrijf moet worden gekoppeld. Een project bevat verschillende zaken zoals taken, afspraken, contacten, documenten en e-mail die bij een onderwerp of een dossier horen.
  • Tags
   Een 'etiketje' dat op de relatie kan worden geplakt waardoor deze makkelijk terug te vinden is in Yuki. Een tag kun je bijvoorbeeld ook gebruiken om een mailinglist aan te maken.
 • Postadres (bij het aanmaken van een offerte wordt dit adres, indien ingevuld, gebruikt) 
  • Straat + huisnummer
  • Postcode + Plaats
  • Land (verplicht).
 • Extra adres (alleen beschikbaar bij type particulier):
  • Straat + huisnummer
  • Postcode + Plaats
  • Land (verplicht).
 • Extra:
  • Notities
   Alle overige belangrijke gegevens van de particulier of het bedrijf kunnen in dit veld worden vastgelegd.Nadat je alle gegevens van de particulier of het bedrijf hebt ingevoerd klik je op de knop Aanmaken waardoor de particulier of het bedrijf wordt aangemaakt als een relatie in het adresboek van Yuki.