In dit overzicht zie je alle toewijzingsregels die op dit moment zijn aangemaakt voor de geselecteerde analytische view.


Toewijzingsregels zullen automatisch transacties toewijzen aan de gewenste waarde of verdeelsleutel op basis van de door jouw gedefinieerde invoer criteria.


LET OP!

Bij het toewijzen van de transacties zal de toewijzingsregel met het laagste getal in de kolom 'Prioriteit' als eerste worden toegepast op de toe wijzen analytische transacties. 

Hoe gedetailleerder het criterium hoe lager het door Yuki berekende getal.


Dit betekent dat een toewijzingsregel met het criterium 'Omschrijving transactieregel'' de hoogste prioriteit heeft, vervolgens een toewijzingsregel met het criterium 'Naam relatie', etc.


Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiƫle administratie' of 'Externe accountant':

 • alle toewijzingsregels toepassen
 • een toewijzingsregel aanmaken
 • een toewijzingsegel wijzigen
 • een toewijzingsregel verwijderen.


Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden

Selecteer in het nu geopende scherm het tabblad van de analytische view waarvan je de toewijzingsregel(s) wilt bekijken en klik op de knop Ga naar dashboard.

Klik vervolgens in het nu geopende scherm op de tegel Toewijzingsregels.


Het volgende scherm wordt geopend:De toewijzingsregels van de voorbeeld analytische view 'Omzet en kosten per afdeling' zijn hier al aangemaakt:

 • Invoer: Grootboekcategorie Verkoopkosten
  Output: Waarde Afdeling Verkoop

 • Invoer: Grootboekcategorie Salarissen, sociale lasten en vergoedingen
  Output: Verdeelsleutel Personeelskosten

 • Invoer: Grootboekcategorie Kantoorkosten
  Output: Waarde Afdeling Administratie

 • Invoer: Grootboekcategorie Huisvestingskosten
  Output: Verdeelsleutel Huisvestingskosten

 • Invoer: Grootboekcategorie Kostprijs van de omzet
  Output: Waarde Afdeling Inkoop

 • Invoer: Grootboekrekening Vakliteratuur
  Output: Waarde Afdeling Support

 • Invoer: Grootboekrekening Telefoon- en internetkosten
  Output: Verdeelsleutel Telefoon- en internetkosten


 • Invoer: Grootboekrekeningen 80000-80008
  Output: Waarde Afdeling Verkoop.

Alle toewijzingsregels toepassen

Om alle aangemaakte toewijzingsegels toe te passen, klik je op de knop Pas toewijzingsregels toe. Hierdoor worden de transacties die nog moeten worden toegewezen vanaf de eerste dag van de analytische view tot aan de datum van vandaag toegewezen op basis van de aangemaakte toewijzingsregels.


Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer, indien nodig, de juiste administratie en klik vervolgens op de knop Toepassen.


Toewijzingsregel aanmaken

Om een nieuwe toewijzingsregel aan te maken, klik je op de knop Maak toewijzingsregel aan.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Toewijzingsregel aanmaken


Toewijzingsregel wijzigen

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende toewijzingsregel, klik op de knop met de drie puntjes en vervolgens op Bewerken in het dropdownmenu. Het volgende scherm wordt geopend:Wijzig de desbetreffende gegevens en klik vervolgens op de knop Bewaren.


Toewijzingsregel verwijderen

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende toewijzingsregel, klik op de knop met de drie puntjes en vervolgens op Verwijderen in het dropdownmenu. Het volgende scherm wordt geopend:LET OP!

De transacties die zijn toegewezen op basis van de verwijderde toewijzingsregel blijven toegewezen, alleen de toewijzingsregel wordt daadwerkelijk verwijderd.