In het Yuki accountant portaal kan een kantoor ervoor kiezen om klanten (eigenaren van een domein) regelmatig te vragen naar hun tevredenheid. 


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan de functionaliteit tevredenheid activeren.


Bij de klant (eigenaar van het domein) verschijnt er bij het inloggen een pop-up scherm met een vraag over de klanttevredenheid.

Wanneer de accountant eigenaar is van het domein verschijnt het pop-up scherm nadat er is geswitcht naar de gebruikerskant.

Is er geen eigenaar ingesteld in het domein dan wordt de vraag over de tevredenheid niet verstuurd.


De eigenaar kan deze tevredenheid aangeven d.m.v. het kiezen van één van de vijf smileys (score 1 - Heel tevreden tot en met score 5 - Heel ontevreden). Bij een score van 3 of hoger kan de klant ook aangeven of hij/zij hierover contact wil hebben.


De vraag over de tevredenheid verschijnt één keer in de 3 maanden wanneer de eigenaar 'Tevreden' heeft gestemd en één keer per maand wanneer de eigenaar 'Ontevreden heeft gestemd.


Na het activeren van de tevredenheid moet ook de maandelijkse frequentie van de vraag over tevredenheid worden aangegeven en kan er desgewenst een eigen standaardvraag worden aangemaakt.


Een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice' heeft geen toegang tot de instellingen van de tevredenheid.


In het accountant portaal klik je rechtsboven in je scherm op het icoon Instellingen.Het volgende scherm wordt altijd geopend in de weergave met de algemene instellingen van het portaal:In dit scherm vind je behalve de instellingen voor de tevredenheid ook de volgende algemene instellingen:

  • steekproeven
  • documentverwerking
  • btw-aangifte goedkeuring
  • beveiliging
  • toegangsinstellingen voor eindgebruikers (klanten).

Tevredenheid instellen

Activeer de functionaliteit klanttevredenheid door het selectievakje voor Laat klanten regelmatig hun tevredenheid aangeven aan te vinken.Daarna stel je de maandelijkse frequentie van de vraag over de tevredenheid in en formuleer je vervolgens desgewenst je eigen standaardvraag in het Nederlands, Engels of Frans.


Klik vervolgens op de knop Bewaren om deze instellingen op te slaan.


Volgens de instellingen in het bovenstaande screenshot verschijnt één keer per kwartaal de onderstaande melding in het domein van de klanten: