In het Yuki accountant portaal kan er een steekproefcontrole van door de backoffice verwerkte transacties (documenten en banktransacties) worden geactiveerd. 


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan de steekproefcontrole activeren.


Na het activeren van de steekproefcontrole moet ook worden aangegeven welk percentage van de verwerkte transacties in deze controle moet worden meegenomen.


Het aangegeven percentage bepaalt de frequentie van de steekproeven. Bij een percentage van 2% worden er 2 van de 100 boekingen als steekproef uitgepikt.


Een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice' heeft geen toegang tot de instellingen van de steekproeven.


In het accountant portaal klik je rechtsboven in je scherm op het icoon Instellingen.


 

Het volgende scherm wordt altijd geopend in de weergave met de algemene instellingen van het portaal:In dit scherm vind je behalve de instellingen voor de steekproeven ook de volgende algemene instellingen:

  • documentverwerking
  • btw-aangifte goedkeuring
  • tevredenheid
  • beveiliging
  • toegangsinstellingen voor eindgebruikers (klanten).

Steekproeven instellen

Activeer de functionaliteit steekproeven door het selectievakje voor Selecteer documenten en banktransacties voor steekproeven aan te vinken.Daarna stel je de frequentie van de steekproeven in door het percentage documenten en banktransacties dat moet worden meegenomen in de steekproeven in te voeren.


Het standaardpercentage is 2%.


Klik vervolgens op de knop Bewaren om deze instellingen op te slaan.