Relaties in domeinen hebben allemaal een replicatie link met de centrale database van Yuki.


Wanneer een centrale verwerkingsregel in het portaal niet goed werkt kan dit liggen aan het feit dat het adres lokaal in het domein is opgeslagen en er geen automatische replicatie link naar de centrale database van Yuki aanwezig is. 


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaal beheerder' of de 'Backoffice' rol in het domein kan een replicatie link met de centrale database van Yuki leggen


Je vindt deze link door in een domein de relatiekaart van een leverancier te openen en vervolgens links in je scherm op Replicatie links te klikken.


Het volgende scherm wordt geopend:Hier kun je zien dat de relatie een replicatie link heeft met yukicentral en dus geschikt is voor gebruik in een centrale verwerkingsregel.


Als de relatie géén replicatie link heeft met de centrale database ziet dit er als volgt uit:Om een replicatie link te leggen klik je op + Nieuwe replicatie link.

Blader door de centrale database naar de relatie en klik op Zoek om de replicatie link te zoeken.Klik op het groene symbooltje om de replicatie link te leggen en de betreffende relatie zo gereed te maken voor gebruik in de centrale verwerkingsregels.De replicatie link is nu gelegd.