Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk, klik op Incasseren en vervolgens in het nu geopende scherm op Storno's.


Het volgende scherm wordt geopend:In het overzicht Storno's worden de facturen weergegeven waarvan het bedrag is gestorneerd uit het SEPA incassobestand.


Indien een incasso door de bank of een klant wordt gestorneerd wordt er in de banktransactie een foutmelding gegeven. De foutmelding geeft informatie over de oorzaak en de te nemen vervolgactie:

 • AC01: Rekeningnummer incorrect
 • AC04: Rekening opgeheven
 • AC06: Rekeningnummer geblokkeerd
 • AG01: Rekeningnummer niet toegestaan (is bijvoorbeeld een spaarrekening)
 • AG02: Ongeldige bank transactie code
 • AM04: Onvoldoende saldo.
 • MD01: Geen machtiging verstrekt
 • MD02: Machtigingsgegevens niet volledig of niet juist
 • MD06: Terugboeking op verzoek klant
 • MS02: Onbekende reden klant
 • MS03: Onbekende reden bank.


TIP!

Bij het aanmaken van een bank verwerkingsregel moet je één van de bovenstaande codes gebruiken.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Bank verwerkingsregel aanmaken.


Voor een overzicht over de te nemen vervolgacties zie Vervolgacties.


Om facturen waarvan de incasso is gestorneerd opnieuw ter incasso aan te bieden klik je op de knop Terug. De geselecteerde facturen zullen verplaatst worden naar het overzicht 'Nog te incasseren'.