Allereerst dient er bij de bank een SEPA incassocontract aangevraagd te worden om te mogen incasseren. In een incassocontract worden een aantal zaken vastgelegd zoals o.a. het incassant ID, het type machtigingen en, indien gewenst, het maximum bedrag dat per transactie mag worden geïncasseerd.  

Het Incassant ID van het SEPA incassocontract moet worden toegevoegd aan de bankrekening waarvan u gaat incasseren in Yuki. Het is niet mogelijk een SEPA incassobestand aan te maken indien het Incassant ID niet is ingevoerd bij de desbetreffende bankrekening.


Na het invoeren van het Incassant ID maak je alle SEPA incasso machtigingen aan waarna je met behulp van een SEPA incassobestand je verkoopfacturen kunt gaan incasseren.


Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', 'Financiële administratie', 'Externe accountant' of 'Procuratie' kan een SEPA-incassant ID bij een bankrekening invoeren.


Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk, klik op Bankrekeningen en vervolgens in het nu geopende scherm op het potloodje voor de bankrekening.


Het volgende scherm wordt geopend:De velden Verdicht betaalbestand en Verdicht incassobestand zijn alleen beschikbaar voor een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein.


Voer in het veld Incassant ID het incassant ID in dat aanwezig is op het SEPA incassocontract van de bank. 


TIP!

In het veld Incasso transactielimiet kun je het maximumbedrag invoeren dat per transactie geïncasseerd mag worden. Alle te incasseren verkoopfacturen boven deze transactielimiet kunnen niet worden opgenomen in een SEPA incassobestand.