Wanneer je administratie btw-plichtig is, zal je per maand, kwartaal of jaar een btw-aangifte moeten doen bij de Belastingdienst. Met Yuki heb je de volgende twee keuzes over hoe je de aangifte wilt doen:

 • Je accountant verzorgt de aangifte
 • Je verzorgt de aangifte zelf.

  Alleen een gebruiker met de rol 'Directie', 'Financiƫle administratie' of 'Externe accountant' kan voor de betreffende administratie de btw-aangifte versturen.


Door je accountant moet in Yuki worden aangegeven of je bedrijf btw-plichtig is, wie verantwoordelijk is voor het verzorgen en versturen van je btw-aangifte en met welke frequentie de btw-aangifte en icp-aangifte gedaan moeten worden. 


Deze gegevens worden door je accountant in het profiel van je administratie vastgelegd op het tabblad 'Belastingen'.


Hieronder wordt beschreven wat je accountant of jijzelf moeten doen bij het verzorgen van de btw-aangifte.


Je accountant verzorgt de btw-aangifte

 • Yuki boekt de btw van alle aangeleverde documenten en afschriftregels op de juiste wijze.
 • Jij en je accountant ontvangen elke 1e van de maand een volledigheidsrapport met daarin een lijst met mogelijk ontbrekende inkoop- of verkoopfacturen.
 • De 25e van de laatste maand van de aangifteperiode ontvang je van Yuki een notificatie om alle inkoop- en verkoopfacturen van de afgelopen periode aan te leveren, voor zover dat nog niet gebeurd was.
 • De 10e van de maand na de aangifteperiode ontvangt je accountant een bericht dat de aangifte verstuurd kan worden. Bij het openen van de aangifte moet de accountant aangeven of deze de aangifte op de 26ste automatisch via Yuki wil versturen of dit zelf wil doen. Als er na de controle door de accountant nog vragen of opmerkingen zijn kunnen die nog gemeld worden.
 • De 20ste van de maand na de aangifteperiode ontvangt je accountant een herinnering dat de aangifte verstuurd moet worden in het geval deze dit nog niet had gedaan.
 • De 26ste van de maand na de aangifteperiode ontvangt je accountant wanneer dit nodig is een tweede herinnering.
 • Nadat de aangifte verstuurd is en de ontvangst van de aangifte door de Belastingdienst is bevestigd, ontvangen jij en je accountant van Yuki een notificatie met daarin de gegevens met betrekking tot het te betalen of te ontvangen bedrag.


Wie doet wat?

 • Je accountant ontvangt alle notificaties
 • Alleen de accountant kan de aangifte versturen.
 • De accountant krijgt de mogelijkheid om de aangifte handmatig aan te passen om zo correcties door te voeren.


Voor een uitgebreide beschrijving van de automatische berichten die Yuki verstuurd over de btw-aangifte zie artikel Automatische berichten over btw-aangifte.


Je verzorgt de btw-aangifte zelf

 • Yuki boekt de btw van alle aangeleverde documenten en afschriftregels op de juiste wijze.
 • Je ontvangt elke 1e van de maand een volledigheidsrapport met daarin een lijst met mogelijk ontbrekende inkoop- of verkoopfacturen.
 • De 25e van de laatste maand van de aangifteperiode ontvang je van Yuki een notificatie om alle inkoop- en verkoopfacturen van de afgelopen periode aan te leveren, voor zover dat nog niet gebeurd was.
 • De 10e van de maand na de aangifteperiode ontvang je een bericht dat de aangifte deze maand verstuurd dient te worden. Bij het openen van de aangifte moet je aangeven of je de aangifte op de 26e automatisch via Yuki wil versturen of dat je dit zelf wilt doen. Als er vragen of opmerkingen zijn kunnen die nog gemeld worden.
 • De 20ste van de maand na de aangifteperiode ontvang je een herinnering dat de aangifte verstuurd moet worden in het geval je dit nog niet had gedaan.
 • De 26ste van de maand na de aangifteperiode ontvang je wanneer dit nodig is een tweede herinnering.
 • Nadat de aangifte verstuurd is en de ontvangst van de aangifte door de Belastingdienst bevestigd is, ontvang je van Yuki een notificatie met daarin de gegevens met betrekking tot het te betalen of te ontvangen bedrag.


Voor een uitgebreide beschrijving van het daadwerkelijk zelf versturen van de btw-aangifte zie artikel Zelf als ondernemer btw-aangifte doen in Yuki.


Wie doet wat?

 • De eigenaar van het domein ontvangt alle notificaties
 • Alleen een gebruiker met de rol 'Directie', 'FinanciĆ«le administratie' of 'Externe accountant' voor de betreffende administratie kan de btw-aangifte versturen.


Voor een uitgebreide beschrijving van de automatische berichten die Yuki verstuurd over de btw-aangifte zie artikel Automatische berichten over btw-aangifte.