Wanneer een portaal is aangemeld voor het automatisch ophalen van UBL-facturen via InvoiceSharing moeten vanuit elk domein de leveranciers die UBL-facturen kunnen aanleveren nog worden uitgenodigd. Hierdoor wordt er namelijk een link gelegd tussen Yuki en deze UBL-leveranciers.


Alleen de eigenaar van een domein (met rol 'Directie') of een gebruiker met de rol 'Directie' kan vanuit een domein de leveranciers uitnodigen voor het ontvangen van hun UBL-facturen.  


Bij de instelling UBL per leverancier kan een overzicht van de status van de UBL-uitnodigingen van de leveranciers per domein worden bekeken. 


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan de UBL per leverancier bekijken.


En gebruiker met de rol 'Portaal backoffice' heeft geen toegang tot de instelling UBL per leverancier.


In het accountant portaal klik je rechtsboven in je scherm op het icoon Instellingen. Klik vervolgens in het nu geopende scherm op UBL per leverancier.


Het volgende scherm wordt geopend: