Yuki stelt je in staat om bepaalde memoriaalboekingen te importeren, gebruik makend van een eenvoudig formaat. Dit is erg handig voor regelmatig terugkerende boekingen zoals loonjournaalposten en afschrijvingen e.d. Het financieel importbestand moet een zogenaamd CSV (Comma Seperated Values) bestand zijn (velden gescheiden door komma's of door punt-komma's (;)) Dit bestand kan bijvoorbeeld worden aangemaakt vanuit Excel. Dit financieel importbestand kan behalve via de 'Importeer' functie in Boekhouding ook worden geüpload in de ordner 'Uitzoeken Yuki' of als bijlage te mailen naar het e-mailadres van je administratie.


Wanneer Yuki het financieel importbestand niet herkend staat het in de workflow 'Te verwerken documenten' als een standaard document.Bovenin je scherm selecteer je vervolgens in het selectiescherm voor het documenttype het correcte documenttype Financieel importbestand. Het bestand zal vervolgens automatisch worden geïmporteerd in je administratie indien het importformaat correct is (Succesvolle import).Hieronder volgt een korte omschrijving van de knoppen:

  • Opnieuw importeren: Bij een 'klein' financieel importbestand wordt het importeren hierdoor direct gestart, er hoeft niet gewacht te worden op de IDR. Het is niet raadzaam om deze functie te gebruiken bij een 'groot' financieel importbestand.
  • Verwijderen: Verwijder het financieel importbestand inclusief de transacties.
  • Koppel project: Wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein verschijnt dit veld. Het financieel importbestand kan worden toegewezen aan een bepaald project.
  • Importeer nieuw bestand met financiële transacties: Het financieel importbestand kan worden 'vervangen' door een ander financieel importbestand en wordt vervolgens weer opnieuw automatisch geïmporteerd.
  • Details boeking: Financiële boekingen die in Yuki aan dit document gekoppeld zijn.


Een verwerkt financieel importbestand  wordt standaard in de ordner 'Overig financieel/Memorialen' geplaatst.