Vanuit een domein kun je de gegevens van je contract met Yuki bekijken.


Een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein, de eigenaar van het domein (met rol 'Directie) of een gebruiker met de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kunnen het contract bekijken.


'Mijn domein' kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden geopend:

  • Klik boven de navigatiebalk op het icoon Wissel domein en vervolgens op Mijn domein
  • Klik linksboven in het scherm op de naam van het domein en vervolgens op de tegel Mijn domein
  • Klik in de navigatiebalk op het icoon Start en vervolgens op de tegel Mijn domein
  • Klik in de navigatiebalk op het icoon Instellingen en vervolgens in het nu geopende scherm op Mijn domein.


Klik op de knop Contract.Het volgende scherm wordt geopend:Je kunt de volgende contractgegevens van het domein bekijken:

  • Contractnummer en startdatum van het contract.
  • Facturatie gegevens: aan wie is de factuur gericht, e-mailadres voor de factuur, automatische incasso gegevens.
  • Actieve contractonderdelen: administratie + aanvullende features zoals Yuki Vreemde valuta, etc.
  • Niet meer actieve contractonderdelen met indien van toepassing de mogelijkheid om deze te heractiveren (alleen mogelijk voor eigenaar van domein)
  • Actieve contract-onderdelen met indien van toepassing de mogelijkheid om deze op te zeggen (alleen mogelijk voor eigenaar van domein).


Alleen de eigenaar van het domein met de rol 'Directie' kan wanneer er meer dan één administratie in het domein aanwezig is het contract van een administratie opzeggen door te klikken op Opzeggen in de desbetreffende contractregel.