Elke gebruiker in je domein heeft toegang tot één of meer administraties in het domein. Dit betekent dat een gebruiker afhankelijk van zijn of haar rol(len) in een administratie gegevens kan bekijken en/of wijzigen.


Met de functie 'Toegangscontrole' kan op elk moment de toegang van een gebruiker tot een administratie worden ontzegd of juist worden verleend.


LET OP!

  • Wanneer je een gebruiker toegang verleend tot een administratie worden alle gebruikersrollen met de bijbehorende rechten van die gebruiker meegenomen naar de desbetreffende administratie.
  • Een gebruiker met de rol 'Backoffice' (Zelfboeker)  in het domein heeft toegang tot alle administraties, ongeacht de ingestelde toegangscontrole voor die gebruiker.


Het toevoegen van extra gebruikers aan een domein is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein. 


Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' kan een gebruiker toegang verlenen of ontzeggen tot een administratie.


Open vanuit verschillende plaatsen in Yuki Mijn domein:

  • Klik boven de navigatiebalk op het icoon Wissel domein en vervolgens op Mijn domein
  • Klik in de navigatiebalk op het icoon Start en vervolgens op de tegel Mijn domein
  • Klik in de navigatiebalk op het icoon Instellingen en vervolgens in het nu geopende scherm op Mijn domein.


Klik in het nu geopende scherm op de naam van de administratie waarvan je de toegang van de gebruikers wilt controleren:Klik vervolgens links in het nu geopende scherm onder Instellingen op Toegangscontrole. Het volgende scherm wordt geopend:Klik op het rode kruisje achter een gebruiker om de desbetreffende gebruiker de toegang te ontzeggen tot deze administratie.


Klik op de knop Gebruiker toevoegen en zoek en selecteer vervolgens in het nu geopende scherm de gebruiker die je toegang wilt verlenen tot de administratie.