Een gebruiker kan zelf een document verwijderen door op de prullenbak boven in het scherm te klikken. Er zijn drie situaties denkbaar:

  • Document is gescand of geüpload en staat nog in de ordner 'Uitzoeken door Yuki'
  • Document is verwerkt in archief en is geen boekhoudkundig document
  • Document is verwerkt en is een boekhoudkundig document zoals een factuur.


Wanneer je documenten of transacties verwijdert, worden deze niet direct definitief verwijderd, maar in het overzicht 'Verwijderde transacties' geplaatst. 


Ordner 'Uitzoeken door Yuki'

Klik in het archief op de ordner Uitzoeken Yuki. Hier kunnen de documenten die wachten om door Yuki verwerkt te worden op diverse manieren worden bekeken nl. per batch, als thumbnail etc.. Elk document kan worden aangevinkt en daarna worden verwijderd door op de prullenbak bovenin het scherm te klikken.Verwerkt niet boekhoudkundig document in archief

Selecteer een niet boekhoudkundig document uit het archief. Open het document, je ziet nu verschillende knoppen bovenin je scherm. Afhankelijk van je rol in Yuki zijn er meer of minder knoppen beschikbaar. Met de knop Verwijder deze gegevens (prullenbak) kun je het document verwijderen.Verwerkt boekhoudkundig document

De gebruiker kan zelf GEEN boekhoudkundige documenten verwijderen. Dit is met name gedaan vanwege de btw-aangifte. Ook kan het zijn dat er al betalingen gematcht zijn aan een factuur. Indien je toch een dergelijk document wil verwijderen dan kun je op de knop Stel een vraag aan de backoffice klikken. Via de vraag die je aan de backoffice stelt, kun je aangeven dat een bepaald document moet worden verwijderd. De backoffice kan dan beoordelen of het document kan worden verwijderd en vervolgens het document daadwerkelijk verwijderen.