De volgende factuurlay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Factuurkolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Papierinstellingen
  • Adresmarge (adrespositionering)
  • Thema
  • Onderwerp en tekst van mail.


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de instellingen van de factuurlay-outs zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen, klik in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen en scroll vervolgens naar Factuurlay-outs


Om een bestaande factuurlay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende factuurlay-out.

 Voor het aanmaken van een nieuwe factuurlay-out klik je op de knop + Nieuwe lay-out.


Op de factuur onderscheiden we drie secties:


Het factuurblok

Dit bestaat weer uit drie delen:

  • de factuurkop (klantgegevens, factuurnummer etc.)
  • de factuurregels (met de kolommen)
  • de factuurtotalen (met btw totalen en te betalen bedrag).
Klik op de knop 3 linksonder je scherm. Het volgende scherm wordt geopend: Hier kun je tekst kwijt die direct onder het factuurblok wordt afgedrukt, bijvoorbeeld: "Gelieve het totaalbedrag te betalen op rekening 12345678".


TIP!

Om een regel spatie (lege regel) toe te voegen in de voettekst moet je gebruik maken van de html-code <br>.