De volgende factuurlay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Factuurkolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Thema
  • Onderwerp en tekst van mail.


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de instellingen van de factuurlay-outs zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen, klik in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen en scroll vervolgens naar Factuurlay-outs


Om een bestaande factuurlay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende factuurlay-out.

Voor het aanmaken van een nieuwe factuurlay-out klik je op de knop + Nieuwe lay-out.Omschrijving

Geef je lay-out een herkenbare omschrijving mee.


Administratie

Geef aan voor welke administratie de lay-out is bedoeld (indien je meer dan één administratie hebt).


Ontwerp

Selecteer indien gewenst een ander ontwerp voor je factuurlay-out.


Taal

Het is mogelijk in Nederlandse domeinen voor een factuur in het Nederlands, Engels, Frans of Duits te kiezen.


Bijlage

Hier kun je vanuit het archief een bijlage koppelen aan de factuurlay-out (bijvoorbeeld algemene voorwaarden).