In Yuki is het mogelijk om Engelse, Franse of Duitse verkoopfacturen en herinneringen en/of aanmaningen aan te maken en deze vervolgens handmatig of automatisch te versturen naar je klanten.


Voor het aanmaken van een (periodieke) verkoopfactuur in een vreemde taal moet je de volgende stappen doorlopen:

  • Omschrijving van verkoopartikel vertalen
  • Factuurlay-out aanmaken
    • Indien gewenst, vertalen van onderwerp en tekst van e-mail naar het Engels, Frans of Duits 
  • Factuurlay-out vastleggen bij relatie
  • Veld 'Aanhef' bij relatie vertalen (indien placeholder [heading] wordt gebruikt in tekst van e-mail)
  • Veld 'Onderwerp' op factuur vertalen (indien placeholder [Subject] wordt gebruikt in onderwerp en tekst van e-mail).


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de instellingen van de factuurlay-outs zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen, klik in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen en scroll vervolgens naar Factuurlay-outs.Voor het aanmaken van een nieuwe factuurlay-out in het Engels, Frans of Duits klik je op de knop Nieuwe lay-out.


Het volgende scherm wordt geopend:In de sectie Algemeen voer je de instellingen voor de Engelse, Franse of Duitse factuurlay-out in.


Omschrijving

Geef je lay-out een herkenbare omschrijving mee. 


Administratie

Geef aan voor welke administratie de lay-out is bedoeld (indien je meer dan één administratie hebt).


Taal

Het is mogelijk in Nederlandse domeinen voor een factuur in het Engels, Frans of Duits te kiezen.


TIP!

Het onderwerp en de tekst van de e-mail moeten handmatig worden vertaald naar het Engels, Frans of Duits.


Bijlage

Hier kun je vanuit het archief een bijlage koppelen aan de factuurlay-out (bijvoorbeeld algemene voorwaarden).


Na het vastleggen van eventueel andere instellingen van deze factuurlay-out klik je op de knop Bewaren.

Je ziet nu direct dat de tekst op de factuur in de geselecteerde taal wordt weergegeven.TIP!

Het onderwerp en de tekst van de e-mail moeten handmatig worden vertaald naar het Engels, Frans of Duits.


De aangemaakte Engelse, Franse of Duitse factuurlay-out verschijnt nu in de lijst met te selecteren factuurlay-outs: