In het Yuki backoffice portaal kan er een steekproefcontrole van door de backoffice verwerkte transacties (documenten en banktransacties) worden geactiveerd. 


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan de steekproefcontrole activeren.


Een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice' heeft geen toegang tot de instellingen van de steekproeven.


In het backoffice portaal klik je rechtsboven in je scherm op het icoon Instellingen.
Het volgende scherm wordt altijd geopend in de weergave met de algemene instellingen van het portaal: Activeer de functionaliteit steekproeven door het selectievakje voor Selecteer documenten en banktransacties voor steekproeven aan te vinken.


Daarna stel je de frequentie van de steekproeven in door het percentage documenten en banktransacties dat moet worden meegenomen in de steekproeven in te voeren. Dit percentage kan in decimalen worden ingevoerd bijv. 0.1 procent 


Het standaardpercentage is 2% van de verwerkte documenten en banktransacties.


Klik vervolgens op de knop Bewaren om deze instellingen op te slaan.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Steekproeven instellen.