Een administratie kan alleen worden verwijderd uit een domein wanneer er geen gegevens (transacties of documenten) zijn verwerkt in de administratie.


Een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan een administratie uit een domein verwijderen.


TIP!

De eigenaar van een domein kan direct vanuit het domein het contract van een administratie opzeggen. 

Nadat de looptijd van het contract is verstreken, verandert Yuki de status van de opgezegde administratie automatisch naar 'Inactief'. Een inactieve administratie blijft zichtbaar in het overzicht van alle administraties in het domein. 

Wanneer de andere administraties in het domein wel actief blijven dan kunnen de gegevens in de inactieve administratie nog worden bekeken. Het is echter niet meer mogelijk om gegevens in deze administratie te verwerken. 


'Mijn domein' kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden geopend:

  • Klik boven de navigatiebalk op het icoon Wissel domein en vervolgens op Mijn domein
  • Klik linksboven in het scherm op de naam van het domein en vervolgens op de tegel Mijn domein
  • Klik in de navigatiebalk op het icoon Start en vervolgens op de tegel Mijn domein
  • Klik in de navigatiebalk op het icoon Instellingen en vervolgens in het nu geopende scherm op Mijn domein.


Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de naam van de administratie die je wilt verwijderen. Het volgende scherm wordt geopend:Klik op het vuilnisbakje om de administratie uit het domein te verwijderen.


Wanneer er echter nog gegevens aanwezig zijn in de administratie verschijnt er een foutmelding in het scherm: