Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan een gebruiker uit het portaal verwijderen


In het backoffice portaal klik je op Beheer en vervolgens op Gebruikers


Het volgende scherm wordt geopend:Om een gebruiker te verwijderen uit het portaal klik je op de naam van de gebruiker en vervolgens op de knop Gebruiker verwijderen achter de desbetreffende gebruiker.


Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de knop Verwijderen om de gebruiker daadwerkelijk uit het portaal te verwijderen.


TIP!

Een portaalbeheerder kan niet worden verwijderd uit het portaal. Op de relatiekaart van deze gebruiker moet via het tabblad 'Extra' de rol 'Portaalbeheerder' worden gewijzigd naar een andere rol bijvoorbeeld 'Portaal backoffice'. Er verschijnt nu een rood kruisje achter de desbetreffende gebruiker.