Prijslijsten worden gebruikt om prijsstructuren voor groepen gebruikers vast te leggen en de btw te sturen. Prijsovereenkomsten kun je gebruiken om individuele prijsafspraken met je klant(en) vast te leggen.


Je kunt de prijsovereenkomsten met een bepaalde klant of van een specifiek verkoopartikel bekijken.


Prijsovereenkomst(en) met bepaalde klant bekijken

Beweeg met je muis boven het icoon Relaties in de navigatiebalk en klik vervolgens op Relaties. Klik in het nu geopende scherm op het icoon Klanten, zoek en  open de relatiekaart van een klant en klik op Prijsovereenkomsten.


Het volgende scherm wordt geopend:Prijsovereenkomst verwijderen

Om een prijsovereenkomst te verwijderen klik je op > voor de desbetreffende prijsovereenkomst en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Verwijderen.


Prijsovereenkomst(en) van specifiek artikel

Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Verkoopartikelen en vervolgens op de omschrijving van het artikel waarvan je de vastgelegde prijsovereenkomsten wilt bekijken.


Het volgende scherm wordt geopend:Klik op Prijsovereenkomsten.


Je ziet nu alle relaties waarvoor een prijsovereenkomst is vastgelegd bij het verkoopartikel.


Prijsovereenkomst verwijderen

Om een prijsovereenkomst te verwijderen klik je op de naam van de desbetreffende relatie en vervolgens in het nu geopende scherm op Prijovereenkomsten

In het overzicht van alle prijsovereenkomsten van de klant klik je op > voor de desbetreffende prijsovereenkomst en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Verwijderen.