Bij het invoeren van het bedrijfsprofiel van de administratie is op het tabblad 'Kas' aangegeven dat er een kas(sa) aanwezig is voor contante inkomsten en uitgaven. Yuki heeft nu automatisch een kas aangemaakt met de naam '<naam administratie> kas' bijv. 'Yuki Training kas'.


Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk en klik vervolgens op Kas


Het volgende scherm wordt geopend:TIP!

In een geopende kas kun je incidenteel een nieuwe kasbon aanmaken door te klikken op de knop Nieuw.


Klik voor het volledige overzicht van de kas in één administratie of alle administraties in het domein op de knop Lijst.


Het volgende scherm wordt geopend:Wanneer er in een bedrijf meer dan één kassa aanwezig is klik je op de knop Nieuwe kas om in deze of een andere administratie in het domein een nieuwe kas toe te voegen. 


Het is belangrijk dat deze kas periodiek (wekelijks of maandelijks) wordt opgemaakt in de vorm van een kasstaat. Deze kasstaat kan handmatig worden geboekt of worden geïmporteerd.